Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/3/2023 (điều chỉnh lần 2)

20/03/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 20/3 đến 24/3/2023
(Điều chỉnh lần 2)
 
Thứ hai: (20/3)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự phiên họp chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (cả ngày).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.
- 13 giờ 30’: dự họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác Thi hành án dân sự.
Thành phần cùng dự: Đ/c Tuyền (CHV).
Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện Châu Thành.
 
Thứ ba: (21/3)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự họp cùng các Sở, ngành để chuẩn bị nội dung chuẩn bị nội dung cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023.
Địa điểm: Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’ đến 15 giờ 30’: Họp rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 (Đ/c Quốc, TP-TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục
+ 14 giờ 00’: Hội nghị Cấp ủy và lãnh đạo cơ quan (lần 1)
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục; Cấp ủy Chi bộ.
+ 14 giờ 30’: Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục; Cấp ủy Chi bộ; Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục.
+ 15 giờ 00’: Hội nghị lãnh đạo Cục mở rộng
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục; Cấp ủy Chi bộ; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục (riêng phòng Kiểm tra đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách phòng dự).
+ 15 giờ 30’: Hội nghị Cấp ủy và lãnh đạo cơ quan (lần 2)
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục; Cấp ủy Chi bộ.
 
Thứ tư: (22/3)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với ông Đông.
Thành phần cùng dự: Đ/c Cường (TP-NV); lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) cùng Đoàn Kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.
 
Thứ năm: (23/3)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự họp cùng các Sở, ngành để chuẩn bị nội dung chuẩn bị nội dung cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023.
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự giao ban trực tuyến đầu tư công của Bộ Tư pháp.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với ông Phúc tại thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A.
Thành phần cùng đi: Đ/c Vương (CV)
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Vị Thanh.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP); 02 kế toán Cục.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ sáu: (24/3)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự trực tuyến đối thoại giữa Tổng cục trưởng với công chức trẻ hệ thống THADS.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP); Đ/c Quốc (TP, TCCB); Đại diện lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Vị Thanh; Công chức trẻ tại Cục; Mỗi Chi cục 01 công chức trẻ (Phòng TCCB triệu tập thành phần).
Ghi chú: Quý lãnh đạo dự mặc trang phục xuân hè; còn lại công chức trẻ mặc áo đoàn (nếu có).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với bà Điệp.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: