Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023

05/06/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 03/6 đến 09/6/2023
 
Thứ bảy: (03/6)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự làm việc với Đoàn xét, duyệt quyết toán của Tổng cục tại thành phố Cần Thơ.
Thành phần cùng đi: Đ/c Bằng (CVP); Đ/c Kiều (KTNS); Đ/c Trang (KTNV); Đ/c Dung (TQ). Thời gian từ ngày 03/6 đến 05/6/2023.
 
Thứ hai: (05/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục;
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ ba: (06/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự tiếp Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 13 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Đoàn kiểm tra, xét duyệt quyết toán của Tổng cục THADS.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP); Đ/c Kiều (KTNS); Đ/c Trang (KTNV); Đ/c Dung (TQ).
Địa điểm: Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.
 
Thứ tư: (07/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến đầu tư công.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc vụ ông Giang tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp Đoàn kiểm tra toàn diện (Châu Thành).
Thành phần tham dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 99/QĐ-CTHADS ngày 22/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ năm: (08/6)
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Chi cục THADS huyện Vị Thủy về tình hình công tác THADS 8 tháng đầu năm tại Chi cục.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc vụ bà Anh tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Chi cục THADS thành phố Vị Thanh về tình hình công tác THADS 8 tháng đầu năm tại Chi cục.
 
Thứ sáu: (09/6)
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Chi cục THADS thị xã Long Mỹ về tình hình công tác THADS 8 tháng đầu năm tại Chi cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Chi cục THADS huyện Long Mỹ về tình hình công tác THADS 8 tháng đầu năm tại Chi cục.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: