Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023

18/09/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 18/9 đến 22/9/2023
 
Thứ hai: (18/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ ba: (19/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Lễ ký Quy chế phối hợp liên ngành về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.
Địa điểm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với nhóm Cộng tác viên 35 của Chi bộ Cục THADS tỉnh theo Quyết định số 21-QĐ/CB ngày 21/8/2023.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
Địa điểm: Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
 
Thứ tư: (20/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự cùng Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự cùng Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Địa điểm: Chi cục THADS thành phố Vị Thanh.
 
Thứ năm: (21/9)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) kê biên tài sản vụ Huy tại Cục.
 
Thứ sáu: (22/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) tiếp Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nam (PCT); Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục.
Địa điểm: Hội trường Cục.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: