Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023

25/09/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 25/9 đến 29/9/2023
 
Thứ hai: (25/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục; 02 Kế toán tại Cục.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 10 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp nâng lương thường xuyên.
Thành phần tham dự: Đại diện Cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công Đoàn. (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung).
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp đoàn kiểm tra toàn diện Chi cục THADS huyện Châu Thành.
Thành phần tham dự: theo QĐ số 99/QĐ-CTHADS ngày 22/5/2023 của Cục THADS tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ ba: (26/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ tư: (27/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự họp giao ban trực tuyến đầu tư công.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với đồng chí Bí thư Huyện ủy Châu Thành.
Địa điểm: Phòng Khánh tiết Huyện ủy Châu Thành.
- 8 giờ 00’: Đ/c Cường (TP, NV) dự Hội thảo chuyên đề về đấu giá với từng loại tài sản và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Đấu giá tài sản.
Địa điểm: Hội trường sảnh 2, tầng 1, Khách sạn Anh Đào Mekong 2, số 8 Xuân Thủy, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 
Thứ năm: (28/9)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 10 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự trao đổi trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cty TNHH Mía đường Cồn Long Mỹ Phát.
Thành phần cùng dự: Đ/c Cường (TP, NV).
Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
 
Thứ sáu: (29/9)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Luật miền Nam trong giai đoạn hiện nay.
Địa điểm: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (CT) chủ trì họp Hội đồng sáng kiến
Thành phần tham dự: theo quyết định số 172/QĐ-CTHADS ngày 09/9/2022 của Cục THADS tỉnh (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13  giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) họp Ban pháp chế Hội đồng nhân dân
Địa điểm: Phòng khánh tiết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: