Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023

27/11/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 27/11 đến 02/12/2023
 
Thứ hai: (27/11)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ ba: (28/11)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự họp thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP).
Địa điểm: Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.
Thành phần cùng dự: Đ/c Huy (PCVP).
Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Thứ tư: (29/11)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ năm: (30/11)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Họp Cấp ủy Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) công tác Hà Nội.
Thành phần cùng đi: Đ/c Bằng (CVP); Đ/c Cường (TP, NV), Đ/c Quốc (TP, TCCB), Đ/c Hưng (PTP, GQKNTC).
 
Thứ sáu: (01/12)
- 6 giờ 45’: Chào cờ.
Thành phần tham dự: Công chức, người lao động tại Cục.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị triển khai công tác THADS, THAHC.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP);
Địa điểm: Hội trường nhà D (Tầng 2), nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
- 8 giờ 00’: Họp Chi bộ.
Thành phần tham dự: Đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP); Đ/c Cường (TP, NV), Đ/c Quốc (TP, TCCB), Đ/c Hưng (PTP, GQKNTC).
Địa điểm: Hội trường nhà D (Tầng 2), nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
 
Thứ bảy: (02/12)
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị thảo luận nội bộ về triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP).
Địa điểm: Hội trường Đa Năng trụ sở Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: