Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024 (điều chỉnh lần 2)

19/02/2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 19/02 đến 23/02/2024
(Điều chỉnh lần 2)
 
Thứ hai: (19/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) triển khai quyết định kiểm tra toàn diện.
Thành phần cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 05/01/2024 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
- 20 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Tọa đàm “Thời kỳ vàng để đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”.
Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.
 
Thứ ba: (20/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- Đoàn kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 05/01/2024 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang công tác tại Chi cục THADS huyện Long Mỹ. Từ ngày 20/02/2024 đến 23/02/2024.
 
Thứ tư: (21/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Châu Thành A giải quyết việc thi hành án vụ bà Thủy, bà Ngọc.
Thành phần cùng đi: Đ/c Vương (CV).
 
Thứ năm: (22/02)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu: (23/02)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp thống nhất chủ trương hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.
Thành phần: Đ/c Nam (PCT); Đ/c Bằng (CVP); Đ/c Kiều (KTNS); Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc; Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: