Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 (điều chỉnh lần 1)

15/04/2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 15/4 đến 19/4/2024
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (15/4)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Lãnh đạo Cục dự đối thoại với Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Hậu Giang.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ; Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc; Chấp hành viên phụ trách hồ sơ; Tổ giúp việc (chuẩn bị nội dung).
Địa điểm:  Hội trường Cục.
- 14 giờ 00’: Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng xét thi đua chuyên đề về tổ chức thi hành án dân sự năm 2024.
Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng theo Quyết định số 75/QĐ-CTHADS ngày 22/3/2024 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 15 giờ 00’: Lãnh đạo Cục họp xem xét khiếu nại vụ Cồn Long Mỹ Phát.
Thành phần cùng dự: Trưởng phòng Nghiệp vụ; Phòng Kiểm tra (Phòng Kiểm tra chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ ba: (16/4)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ tư: (17/4)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ năm: (18/4 (Mùng 10/3))
- Nghỉ Giổ Tổ Hùng Vương.
 
Thứ sáu: (19/4)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự họp trao đổi một số nội dung về xử lý thi hành án các trường hợp liên quan đến công tác bồi thường nhà nước, hỗ trợ, tái định cư.
Địa điểm: Phòng họp số 01 – Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang.
- 7 giờ 30’: Đảng viên Chi bộ dự Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024-2025 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường 1 - Trung tâm Hội nghị của tỉnh.
- 13 giờ 30’: Lãnh đạo Cục đối thoại khiếu nại của Công ty TNHH Mía đường Cồn Long Mỹ Phát.
Thành phần tham dự: Phòng Kiểm tra GQKNTC (Phòng KT chuẩn bị nội dung); Trưởng phòng Nghiệp vụ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
 
Các tin đã đưa ngày: