Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024 (điều chỉnh lần 1)

16/05/2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 13/5 đến 19/5/2024
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (13/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục; 02 Kế toán.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13 giờ 30’: Họp Cấp ủy Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 15 giờ 00’: Tiếp tục họp Hội đồng Chấp hành viên Cục giải quyết án khó khăn, vướng mắc.
Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Chấp hành viên theo Quyết định số 168/QĐ-CTHADS ngày 17/10/2023 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang (Phòng nghiệp vụ chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ ba: (14/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) công tác thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thứ tư: (15/5)
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị tập huấn tăng cường trách nhiệm, kỷ luật của công chức ngành tư pháp trong thi hành công vụ.
Địa điểm: Nhà khác Quốc hội, số 165 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian từ 15/5 đến hết ngày 16/5/2024.
 
Thứ năm: (16/5)
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2024 của Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng - An Ninh.
Thành phần cùng dự: Công chức phụ trách công tác thi đua của phòng Tổ chức cán bộ.
Địa điểm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) chủ trì họp Đoàn kiểm tra toàn diện (Vị Thanh).
Thành phần tham dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 206/QĐ-CTHADS ngày 30/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ sáu: (17/5)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
 
Thứ bảy và chủ nhật: (18/5 và 19/5)
- Đ/c Toàn (CT) dự lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tổ chức tại tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: