Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024

17/06/2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 17/6 đến 21/6/2024
 
Thứ hai: (17/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị, triển khai Kế hoạch số 196-KH /BCSĐ ngày 29/3/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và tương đương.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) chủ trì họp đoàn kiểm tra toàn diện (Vị Thanh).
Thành phần cùng dự: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 206/QĐ-CTHADS ngày 30/11/2023 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ ba: (18/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với Chi cục THADS huyện Long Mỹ về kết quả công tác thi hành án 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Long Mỹ.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với Chi cục THADS thị xã Long Mỹ về kết quả công tác thi hành án 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024.
Địa điểm: Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
 
Thứ tư: (19/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với Chi cục THADS huyện Vị Thủy về kết quả công tác thi hành án 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Vị Thủy.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc với Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy về kết quả công tác thi hành án 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2024.
Địa điểm: Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy
 
Thứ năm: (20/6)
- 7 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) công tác tỉnh Thanh Hóa.
Thành phần cùng đi: Đ/c Diễm (PTP), Đ/c Bóng (TK), Đ/c Mộng (CV).
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự tập huấn một số nội dung công tác văn phòng cho các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2024.
Thành phần cùng dự: Công chức được cử tham gia theo Quyết định số 117/QĐ-CTHADS ngày 04/6/2024 của Cục THADS tỉnh (Chi cục thông báo cho công chức được cử tham gia biết).
Địa điểm: Hội trường Cục THADS tỉnh.
- 7 giờ 30’: Phân công Phòng Nghiệp vụ (02 đ/c dự), Phòng Kiểm tra GQKNTC (01 đ/c) dự khai mạc Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.
 
Thứ sáu: (21/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của ngành Tư pháp
Thành phần cùng đi: Đ/c Diễm (PTP), Đ/c Bóng (TK), Đ/c Mộng (CV)
Địa điểm: Nhà khách Bộ Tài chính, số 08 đường Tây Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: