Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 24/6/2024 đến ngày 28/6/2024 (điều chỉnh lần 1)

24/06/2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 24/6 đến 28/6/2024
(Điều chỉnh lần 1)
 
Thứ hai: (24/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 9 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với BCH Chi hội Luật gia về công tác chuẩn bị nhân sự và nội dung Đại hội Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2024-2029.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp nâng lương thường xuyên và nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề.
Thành phần tham dự: Đại diện Cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ ba: (25/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự tập huấn phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.
Thành phần cùng dự: Đ/c Bằng (CVP).
Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Thứ tư: (26/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) chủ trì họp Đoàn Kiểm tra toàn diện (Huyện Long Mỹ).
Thành phần tham dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 07/QĐ-CTHADS ngày 05/01/2024 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Thứ năm: (27/6)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Châu Thành A giải quyết hồ sơ Nguyễn Nhũ Hiền.
Thành phần cùng đi: Đ/c Vương (CV).
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 10/QĐ-CTHADS ngày 17/01/2024 của Cục THADS tỉnh về thực hiện Kết luận kiểm tra số 02/KLKT-CTHADS ngày 07/6/2024 của Cục THADS tỉnh.
Thành phần cùng dự: Đại diện Cấp ủy Chi bộ; Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 10/QĐ-CTHADS ngày 17/01/2024 của Cục THADS tỉnh; Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 15 giờ 30’: Họp Cấp ủy Chi bộ.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
         
Thứ sáu: (28/6)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) làm việc với Chi cục THADS huyện Châu Thành A về thực hiện Kết luận kiểm tra số 02/KLKT-CTHADS ngày 07/6/2024 của Cục THADS tỉnh.
Thành phần cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung); Toàn thể công chức Chi cục THADS huyện Châu Thành A.
Địa điểm: Chi cục THADS huyện Châu Thành A.

Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: