Sign In

Bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Minh Phụng, sinh năm 1972 và bà Lê Thị Hồng, sinh năm 1974; cùng địa chỉ: ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Tài sản phía dưới sông)

24/02/2021

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản 
 
Căn cứ Quyết định số 200/2019/QĐST-DS ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 08, 09, 10, 11, 12,/2020/QĐST-DS ngày 20/02/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định số 14, 17/2020/QĐST-DS ngày 21/02/2020 của Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 351/QĐ-CCTHADS ngày 02/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 326/QĐ-CCTHADS ngày 10/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 384, 387, 388, 389, 390/QĐ-CCTHADS ngày 05/3/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Thông báo số 56/TB-ĐGTS ngày 22/02/2021 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang;
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Minh Phụng, sinh năm 1972 và bà Lê Thị Hồng, sinh năm 1974; cùng địa chỉ: ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tài sản bán đấu giá gồm:
1. Tài sản bán đấu giá:
* Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số 1668, tờ bản đồ số 01, diện tích 216,3m2 (có 134,4m2 đất thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông Quốc lộ 61B và 81,9m2 đất nằm trong hành lang bảo vệ sông Trà Ban), loại đất CLN;
* Tài sản, công trình xây dựng:
- Nhà ở: Diện tích 142m2, loại nhà cấp 4. Kết cấu: Cột bê tông cốt thép, vách xây tường, mái lọp tole, nền lót gạch men. Nhà có 01 phòng khách, 03 phòng ngủ, 01 phòng ăn và 02 nhà vệ sinh.
- Nhà kho nhỏ: diện tích 216,8m2, kết cấu cột bê tông cốt thép, mái khung sắt lọp tole, vách xây tường bao.
- Hàng rào nhà: Ngang 11,2m và cao 2,3m. Kết cấu: Trụ bê tông, song sắt.
- Hàng rào kho dưới sông: Ngang 12,9m và chân tường cao 1,9m. Kết cấu: Trụ bê tông cốt thép, bao lưới B40 là 0,97m.
- 01 đồng hồ điện đang hoạt động.
2. Giá khởi điểm: 984.594.317 đồng (Chín trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi bốn ngàn, ba trăm mười bảy đồng).
3.  Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 08/3/2021 và ngày 09/3/2021 tại nơi có tài sản (ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá:
Từ ngày 23/02/2021 đến 17h00 ngày 15/3/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 02 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/ hồ sơ. Thời gian nộp từ ngày 15/3/2021 đến ngày 17/3/2021.
6. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:
- Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày 23/02/2021 đến 17h00 ngày 15/3/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 08h30 ngày 18/3/2021, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 02 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Căn cứ khoản 5 Điều 101 Luật thi hành án dân sự : Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản, mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá
.
Các tin đã đưa ngày: