Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022

05/12/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 05/12 đến 09/12/2022
 
Thứ hai: (05/12)
- 7 giờ 00’: Chào cờ.
Thành phần tham dự: Tất cả công chức, người lao động.
- 8 giờ 00’: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục và đảng viên còn lại của Chi bộ dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng (cả ngày).
Địa điểm:
+ Lãnh đạo Cục dự tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
+ Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục dự tại Hội trường UBND tỉnh.
+ Đảng viên còn lại của Chi bộ dự tại Phòng họp liên ngành Cục.
 
Thứ ba: (06/12)
- 8 giờ 00’: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục và đảng viên còn lại của Chi bộ tiếp tục dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng (cả ngày).
Địa điểm:
+ Lãnh đạo Cục dự tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
+ Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục dự tại Hội trường UBND tỉnh.
+ Đảng viên còn lại của Chi bộ dự tại Phòng họp liên ngành Cục.
 
Thứ tư: (07/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII.
Địa điểm: Hội trường 2 Trung tâm hội nghị tỉnh.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị dự án năm 2023.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành Cục.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) dự họp và làm việc với Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
 
Thứ năm: (08/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự làm việc với Đoàn công tác BCĐTW về PCTN, tiêu cực.
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) tiếp Đoàn kiểm tra công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 13 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) tiếp tục dự kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
 
Thứ sáu: (09/12)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) tiếp tục dự kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nam (PCT); Đ/c Cường (TP-NV).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) dự phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: