Sign In

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Cục từ ngày 27/3/2023 đến ngày 31/3/2023 (điều chỉnh lần 1)

27/03/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh
Từ ngày 27/3 đến 31/3/2023
 
Thứ hai: (27/3)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp giao ban.
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Cục; 02 kế toán Cục.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp liên ngành với Tòa án, Viện kiểm sát giải quyết vướng mắc trong thi hành Bản án; Kháng nghị của Viện kiểm sát.
Thành phần tham dự: Đ/c Nam (PCT); Phòng Nghiệp vụ; Phòng Kiểm tra (Phòng NV, phòng KT chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành.
 
Thứ ba: (28/3)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2023; sơ, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 
Thứ tư: (29/3)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 7 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự Hội nghị giao ban công tác an ninh, nội chính quý I/2023.
Địa điểm: Phòng họp số 02 Tỉnh ủy.
- 8 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) công tác huyện Châu Thành A giao đất vụ bà Thủy.
Thành phần cùng đi: Đ/c Vương (CV).
 
Thứ năm: (30/3)
- 7 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) làm việc tại cơ quan và tiếp công dân.
- 7 giờ 30’: Đ/c Nam (PCT) dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.
- 9 giờ 30’: Đ/c Toàn (CT) dự trao đổi một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công trình: Trụ sở Chi cục THADS thị xã Long Mỹ.
Địa điểm: Phòng họp số 1, UBND thị xã Long Mỹ.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nam (PCT) công tác thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A giải quyết việc thi hành án vụ ông Phúc.
Thành phần cùng đi: Đ/c Vương (CV).
 
Thứ sáu: (31/3)
- 7 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.
- 8 giờ 00’: Lãnh đạo Cục làm việc với công chức dự thi Chấp hành viên sơ cấp.
Thành phần tham dự: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo phòng Kiểm tra (Phòng TCCB thông báo cho công chức dự thi).
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
- 14 giờ 00’: Đ/c Toàn (CT) chủ trì họp Đoàn Kiểm tra toàn diện.
Thành phần tham dự: Thành viên Đoàn Kiểm tra toàn diện theo Quyết định số 66/QĐ-CTHADS ngày 24/3/2022 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm: Phòng họp liên ngành tại Cục.
 
Lịch công tác tuần có thể thay đổi và sẽ thông báo cụ thể./.
Các tin đã đưa ngày: