Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản của ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt, địa chỉ: ấp 01A, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

26/01/2016

1/ Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mang tên ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt gồm:
- Quyền sử dụng đất số 000189, tờ bản đồ số 06, thửa số 166, diện tích 2555 m2, loại đất 2L, cấp ngày 06/6/1996, tọa lạc tại ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mang tên ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt.
- Quyền sử dụng đất số CH00779, tờ bản đồ số 12, thửa số 167, diện tích 6327 m2, loại đất 2L, cấp ngày 16/8/2013, tọa lạc tại ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mang tên ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt.
- Quyền sử dụng đất số CH00792, tờ bản đồ số 12, thửa số 168, diện tích 2081 m2, loại đất 2L, cấp ngày 16/8/2013, tọa lạc tại ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mang tên ông Trần Chí Lập.
- Quyền sử dụng đất số CH00793, tờ bản đồ số 12, thửa số 267, diện tích 3320 m2, loại đất 2L, cấp ngày 16/8/2013, tọa lạc tại ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mang tên ông Trần Chí Lập.
Giá khởi điểm là 855.900.000 đồng (Tám trăm năm mươi lăm triệu chín trăm ngàn đồng).
2/ Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mang tên ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt gồm:
- Quyền sử dụng đất số CH00794, tờ bản đồ số 10, thửa số 1373, diện tích 2840 m2, loại đất trồng lúa, cấp ngày 26/8/2013, tọa lạc tại ấp 05, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mang tên ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt.
- Quyền sử dụng đất số 000255, tờ bản đồ số 10, thửa số 888, diện tích 5430 m2, loại đất 2L, cấp ngày 06/06/1996, tọa lạc tại ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mang tên ông Trần Chí Lập và bà Trần Kim Nguyệt.
Giá khởi điểm là 894.050.000 đồng (Tám trăm chín mươi bốn triệu không trăm năm mươi ngàn đồng).
Thời hạn, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: Từ ngày 13/01/2016 đến 16h30 ngày 22/02/2016 ( trong giờ hành chính), tại ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Trừ những ngày nghỉ tết Nguyên Đán năm 2016: 06/02/2016 – 14/02/2016).
Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/01/2016 đến 16h30 ngày 22/02/2016 ( trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang. (Trừ những ngày nghỉ tết Nguyên Đán năm 2016: 06/02/2016 – 14/02/2016).
Thời hạn, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24/02/2016 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: