Sign In

Phê duyệt Biểu trưng Ngành Tư pháp Việt Nam (04/08/2015)

     Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015), ngày 29/7/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1386/BTP-VP về việc phê duyệt Biểu trưng và Thuyết minh của Biểu trưng Ngành Tư pháp Việt Nam.

Chuẩn bị lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ (22/07/2015)

Ngày 13/7/2015, đồng chí Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về chia tách địa giới hành chính huyện Long Mỹ và thành lập 4 phường trực thuộc thị xã Long Mỹ chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (04/06/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Thông báo số 1088/TB-TCTHADS ngày 16/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại buổi làm việc ngày 08/4/2015 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank).

Chùm ảnh đẹp ngày truyền thống Ngành THADS Việt Nam (04/05/2015)

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc ninh tổ chức hội nghị sơ kết và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thônga Ngành thi hành án dân sự Việt Nam 19/7
Các tin đã đưa ngày: