Sign In

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2023

20/04/2023

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2023
Hiện nay, tình hình an toàn an ninh thông tin mạng trong nước đang có diễn biến phức tạp, các đơn vị chuyên trách về an toàn an ninh thông tin mạng liên tục đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. Ngày 11/04/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 04 với 97 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này có các lỗ hổng bảo mật đáng chú ý như: Cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa; cho phép đối tượng tấn công XSS; cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.
Nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và phòng tránh nguy cơ bị tấn công vào hệ thống mạng của đơn vị, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Quý đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể:

1. Kiểm tra, rà soát và xác định máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng; Thực hiện cập nhật bản vá bảo mật theo hướng dẫn chi tiết tại mục Thông tin điều hành/Thông tin cần lưu ý trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp: https://moj.gov.vn.

2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng. Trong trường hợp cần thiết, Quý đơn vị có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin – Cục Công nghệ thông tin, điện thoại: 024.62739717, Email: support@moj.gov.vn.

Các tin đã đưa ngày: