Sign In

Quyết định số 639/QĐ-BTP ngày 27/04/2021 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 - 2025"

23/06/2021

Về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 - 2025"
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: