Sign In

​Phần 2: Các thông số cần kiểm soát trên máy ảnh để tạo ra các bức ảnh đẹp (phục vụ chụp hình đăng bài viết trên Cổng/Trang TTĐT THADS)

11/11/2020

​Phần 2: Các thông số cần kiểm soát trên máy ảnh để tạo ra các bức ảnh đẹp (phục vụ chụp hình đăng bài viết trên Cổng/Trang TTĐT THADS)
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: