Sign In

Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân tỉnh giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm

24/05/2017

Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân tỉnh giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm

Sáng ngày 22/5/2017, Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân tỉnh do đồng chí Lê Văn Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân tỉnh và các đồng chí trong Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (BCĐ THADS) huyện, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm.

Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát hoạt động đối với BCĐ THADS huyện Văn Lâm và hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm trong thời điểm từ 01/01/2016 đến 30/4/2017. Đối với hoạt động của BCĐ THADS, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát các nội dung như: Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo; công tác tham mưu cho UBND cùng cấp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thi hành án dân sự; công tác chỉ đạo phối hợp các cơ quan có liên quan; công tác chỉ đạo các vụ việc trọng điểm, các vụ việc có điều kiện thi hành đã ra quyết định thi hành án trên 2 năm theo Quyết định số 1019/QĐ-BCĐTHADS ngày 321/3/2016 và Quyết định 893/QĐ-BCĐTHADS ngày 02/3/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; việc phân công trách nhiệm đối với từng thành viên Ban chỉ đạo và kết quả công tác thi hành án dân sự. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương với công tác thi hành án dân sự; công tác tham mưu giúp UBND huyện cấp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thi hành án dân sự; công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp với cơ quan hữu quan và kết quả công tác thi hành án dân sự.
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện Văn Lâm, thay mặt Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm; Đồng chí Phan Tuấn Anh – Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm theo yêu cầu của Kế hoạch giám sát.
 
 
Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã chất vấn và yêu cầu làm rõ một số vấn đề liên quan đến hoạt động của BCĐ THADS và Chi cục THADS. BCĐ THADS và Chi cục THADS đã phúc đáp, giải trình, làm rõ những vẫn đề Đoàn giám sát đã chất vấn và yêu cầu làm rõ như: tình hình và những giải pháp giải quyết đối với các vụ việc án trọng điểm và án có điều kiện giải quyết trên 02 năm nhưng chưa giải quyết xong; tình hình chuyển giao Bản án, Quyết định giữa cơ quan Tòa án với cơ quan thi hành án; việc thực hiện ra quyết định thi hành án và xác nhận kết quả thi hành án; việc giải quyết án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phối hợp và trách nhiệm trong công tác thi hành án…

 
Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát biểu dương, ghi nhận những kết quả mà BCĐ THADS huyện Văn Lâm và Chi cục THADS huyện Văn Lâm đã đạt được đồng thời chia sẻ những khó khăn mà cơ quan Thi hành án dân sự đã và đang gặp phải. Đồng thời cũng nhấn mạnh đối với BCĐ THADS và cơ quan Thi hành án dân sự cần chú ý thực hiện tốt một số vấn đề sau: Kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động thi hành án; chủ động báo cáo UBND huyện, Ban thường vụ Huyện ủy những vụ việc phức tạp để chỉ đạo giải quyết. Đặc biệt, đối với Chi cục THADS phải thực hiện việc ra Quyết định thi hành án và hoạt động nghiệp vụ đúng quy định của pháp luật; đối với những vụ việc số tiền phải thi hành lớn, nếu người phải thi hành án cố tình chây ỳ thì kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đối với các cơ quan, ban, ngành cần nâng cao hiệu quả phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự và sâu sát hơn đối với các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế…
Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS thay mặt BCĐ THADS và Chi cục THADS huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng Đoàn và các thành viên của Đoàn giám sát. Đồng thời bầy tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm hơn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành của tỉnh và đặc biệt là sự quan tâm của Ban pháp chế Hội đồng nhân tỉnh để hoạt động của BCĐ THADS và Chi cục THADS huyện Văn Lâm luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.
 
                                                                                           Vũ Hà - Thẩm tra viên


Theo Chi cục THADS huyện Văn Lâm

Các tin đã đưa ngày: