Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024

17/04/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024
Chiều ngày 12/04/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị: Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ làm công tác thống kê thuộc Cục.
Bám sát Chương trình trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của Bộ Tư pháp, Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hưng Yên kịp thời xây dựng Kế hoạch công tác, Chương trình hành động triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của cơ quan THADS tỉnh Hưng Yên, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao.
Triển khai thực hiện Lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư Pháp, Tổng cục THADS,  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lãnh đạo Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ và áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác; linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, khắc phục những khó khăn; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 cơ quan THADS hai cấp đã thi hành xong đạt tỷ lệ 58,1% về việc (bằng 69,4% chỉ tiêu kế hoạch đề ra); đạt 22,2% về tiền (bằng 47,4% về tiền chỉ tiêu kế hoạch đề ra). So với mặt bằng chung của toàn quốc, kết quả THADS về việc đứng thứ 24/63, về tiền đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố.
Hội nghị đã nghe Phó Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khanh quán triệt những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; thông báo kết quả tổng hợp việc thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, việc rà soát tự kiểm tra giai đoạn 2016-2023.


 
Tại Hội nghị Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc phát biểu ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trao đổi và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, phức tạp, những việc có đơn kéo dài, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân công chức, người lao động cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh và thẳng thắn phê bình những đơn vị, cá nhân còn có những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, Cục trưởng chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trực thuộc, công chức, người lao động thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đối với toàn diện các mặt công tác, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vụ việc cụ thể có phát sinh đơn thư, án trọng điểm, án phức tạp kéo dài, những vụ việc thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát trong các vụ án về hình sự về kinh tế, tham nhũng, án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, những việc có điều kiện thi hành đã ra quyết định trên 01 năm chưa thi hành xong… Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế, nội quy phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.


Theo Bùi Thị Thanh - Văn phong Cục THADS tỉnh Hưng Yên

Các tin đã đưa ngày: