Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự và giao ban công tác thi hành án dân sự Quý I năm 2016.

20/01/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự và giao ban công tác thi hành án dân sự Quý I năm 2016.
Căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2016, ngày 18/01/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự và giao ban công tác thi hành án dân sự Quý I năm 2016.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khanh, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
      
Đồng chí Vũ Hoàng Thụ đã quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó nhấn mạnh: Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với công tác thi hành án dân sự và các Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh. Vì vậy, Lãnh đạo các Chi cục cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, UBND, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp đồng bộ, hiệu quả với Cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
  
          Tại Hội nghị, Cục đánh giá kết quả tổ chức thi hành án dân sự Quý I năm 2016. Theo đó, trong 03 tháng đầu năm, các Cơ quan Thi hành án dân sự thi hành đạt tỷ lệ 63% về việc, 3% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành. Kết quả trên nhất là tỷ lệ thi hành về tiền còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Cục trưởng chỉ đạo các đơn vị phải áp dụng các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Cũng tại Hội nghị, Cục thông báo Kế hoạch phát động Đợt Thi đua cao điểm giải quyết án lần thứ nhất (từ ngày  01/01/2016 đến ngày 30/5/2016) lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và Lãnh đạo Cục giải đáp, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc do các đơn vị thuộc Cục, các Chi cục phản ánh, đề xuất./.

Tác giả ảnh: Doãn Duẩn
Theo Tổ biên tập

Các tin đã đưa ngày: