Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2017

14/10/2016

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2017
Sáng 13/10, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Cục, Chi cục THADS 63 tỉnh, thành trong cả nước để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì Hội nghị.
Theo dự thảo báo cáo kết quả một số lĩnh vực công tác THADS, hành chính năm 2016, các cơ quan THADS đã thụ lý 836.054 việc, tăng 44.600 việc (5,64%) so với năm 2015, trong đó đã thi hành xong 530.428 việc, đạt tỷ lệ 78,53%. Tổng số tiền thụ lý trên 144.500 tỷ đồng, tăng 18.500 tỷ đồng so với năm 2015. Các cơ quan THADS cũng đã thụ lý, yêu cầu, đôn đốc tổng số 275 việc THA hành chính.
Trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, Tổng cục THADS đã tiếp nhận 217 văn bản đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ và đã giải quyết được 209 văn bản, đạt tỷ lệ 96,31%, vượt chỉ tiêu Bộ giao 9,31%. Tại các địa phương, các Cục THADS đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và khắc phục sai sót về chuyên môn nghiệp vụ đối với các Chi cục.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Năm 2016, toàn hệ thống đã tiếp nhận trên 8.800 đơn, trong đó trên 3.500 việc thuộc thẩm quyền, hiện đã giải quyết xong gần 3.400 việc, đạt 96%.
Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2016, công tác THADS vẫn tồn tại một số hạn chế như số việc, số tiền phải thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều; một số địa phương chưa quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu; kết quả THA liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn thấp; công tác THA trong các vụ án tham nhũng tại một số địa phương chưa tập trung, quyết liệt, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức nhất là ở cấp Chi cục…
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo cục THADS các địa phương đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân những tồn tại đồng thời trao đổi, đề xuất biện pháp khắc phục, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp giao cho hệ thống THADS năm 2017.
Năm 2017, Tổng cục THADS tiếp tục chỉ đạo cục THADS các địa phương thực hiện nghiêm Luật THADS; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao theo Nghị quyết số 111 của Quốc hội, đảm bảo kết quả thi hành án bền vững, thực chất, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác THADS đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trong đó chú trọng những địa bàn còn nhiều hạn chế, yếu kém; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: