Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động công tác Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016

18/05/2016

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động công tác Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016
Chiều ngày 12/5/2016, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã họp đánh giá kết quả công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2016. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; tham dự  Hội nghị có: Các thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Văn Lâm, huyện Khoái Châu, Toà án nhân dân Khoái Châu, Toà án Văn Lâm; Viện Kiểm sát nhân dân Khoái Châu và Văn Lâm. Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2016 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vụ việc thi hành án dân sự khó khăn, phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả hoạt động Quý I năm 2016 của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, ngày càng đi vào nề nếp, bài bản và sát thực tiễn nhờ đó kế quả thi hành án dân sự ngày càng tăng. Một số vụ án lớn, khó khăn phức tạp được tập trung chỉ đạo giải quyết. Việc phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự đang dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã cơ bản phát huy vai trò và làm tốt hơn công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động; các văn bản chỉ đạo về công tác thi hành án về cơ bản đã kịp thời; các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong hoạt động của Ban; việc phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án, phù hợp thực tiễn đã phát huy tốt vai trò của các ngành trong phối hợp thi hành án dân sự. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Các Huyện ủy, Thành ủy đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, việc chủ động của cơ quan tham mưu, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ở cấp huyện còn có hạn chế trong việc lựa chọn những nội dung trọng tâm, những việc trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo THADS trong toàn tỉnh và cơ quan THADS trong tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự. Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan THADS hai cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm những vụ án tồn động, kéo dài... Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh cũng yêu cầu cơ quan THADS hai cấp tiến hành rà soát lại tất cả các vụ án, có phương án triển khai cụ thể; đối với những vụ án vượt cấp, tính chất phức tạp... báo cáo cơ quan cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.
Cũng tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh), ý kiến đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vụ việc thi hành án dân sự khó khăn, phức tạp tại huyện Khoái Châu và Văn Lâm./

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: