Sign In

Hội nghị giao ban đánh giá kêt quả công tác thi hành án dân sự 7 tháng năm 2016 và triển khai nội dung bình xét thi đua 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

06/05/2016

Hội nghị giao ban đánh giá kêt quả công tác thi hành án dân sự 7 tháng năm 2016 và triển khai nội dung bình xét thi đua 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
Sáng ngày 05/5/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 7 tháng năm 2016 và triển khai nội dung bình xét thi đua 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.
Tại Hội nghị các Đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự toàn tỉnh 7 tháng và phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng tiếp theo của cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh Hưng Yên.
Hội nghị đã trao đổi thảo luận, phân tích nghiêm túc chỉ ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong những vụ việc thi hành án phức tạp kéo dài và nhằm tìm ra hướng khắc phục những tồi tại, vướng mắc, khó khăn trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ đã chỉ đạo Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, rà soát các việc thi hành án có điều kiện thi hành, triển khai và thực hiện các biện pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi hành án; trú trọng trong những việc phải cưỡng chế thi hành án đảm bảo đúng theo quy định pháp luật; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm thi hành án. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã triển khai, nội dung bình xét thi đua 70 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2016), tạo không khí thi đua sôi nổi, đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: