Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động 08 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016

15/09/2016

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động 08 tháng đầu năm,  phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016
Sáng ngày 14/9/2016, tại UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 08 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là thành viên trong Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, các đồng chí là Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Hội nghị được nghe dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 08 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và dự thảo kế hoạch kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện năm 2016
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Cục trưởng báo cáo kết quả hoạt động 08 tháng đầu năm, theo báo cáo đánh giá về cơ bản hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; việc phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự đang dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực, Cơ quan Thường trực Ban Chi đạo đã phát huy vai trò và làm tốt hơn công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động; các văn bản chỉ đạo về công tác thi hành án cơ bản kịp thời; các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án, đảm bảo giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; các huyện ủy, thành ủy đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự. Kết quả thi hành án dân sự về việc nói chung đạt tỷ lệ 77%, vượt 4% chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu giao là 73%) và về tiền đạt tỷ lệ 17,6%.
 
  
(Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì Hội nghị)
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, trong hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh 08 tháng đầu năm 2016 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chủ động của cơ quan tham mưu, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo còn có hạn chế trong việc lựa chọn những nội dung trọng tâm, những việc trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết; một số thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chưa chủ động nắm bắt tình hình đơn vị được phân công phụ trách; Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện chưa tham mưu tốt cho Chủ tịch UBND, Ban Thường vụ theo Kết luận của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự và Chỉ thị 04/2010/CT-UBND ngày 20/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên  về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự tiến độ còn chậm…
 
  
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của tập thể Ban Chỉ đạo THADS, đặc biệt là các cơ quan THADS trong tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan THADS các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm những vụ án tồn đọng, kéo dài... , yêu cầu cơ quan THADS hai cấp tiến hành rà soát lại tất cả các vụ án và có phương án triển khai cụ thể; đối với những vụ án vượt cấp, tính chất phức tạp... báo cáo cơ quan cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.
 

 
Cũng tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên với Công an tỉnh Hưng Yên. Quy chế phối hợp gồm 03 Chương, 16 Điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và phương thức phối hợp.
Việc ký Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Công an tỉnh là một bước tiến quan trọng và cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để hai ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác như phối hợp trong xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự; phối hợp trong thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản hình sự khi xét đặc xá đối với phạm nhân là người có nghĩa vụ thi hành án dân sự.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: