Sign In

Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS

28/11/2016

Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS
Tại huyện Văn Giang, Ban chỉ đạo THADS huyện được thành lập từ năm 2001. Qua 15 năm hoạt động, Ban chỉ đạo thường xuyên được kiện toàn và hoạt động theo quy chế do Chủ tịch UBND huyện ban hành và theo quy định pháp luật về hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo THADS. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo, các thành viên gồm: công an, viện kiểm sát nhân dân, tư pháp, ủy ban MTTQ huyện…ký kết quy chế phối hợp và thực hiện theo quy chế phối hợp đã ký. Qua đó, từng bước hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong công tác THADS của huyện
Mỗi năm cơ quan THADS huyện thi hành trên 400 việc, trong đó nhiều việc THA liên quan đến tín dụng ngân hàng với giá trị lớn. Để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc này, Ban chỉ đạo đã yêu cầu Chi cục THADS huyện nắm rõ tình hình vụ việc, phân công Chấp hành viên tích cực, chủ động giải quyết vụ việc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đương sự tự nguyện THA. Đối với những việc đương sự cố tình chống đối, khó THA báo cáo với Ban chỉ đạo để tổ chức họp bàn tìm hướng giải quyết nhằm hạn chế thấp nhất việc tổ chức cưỡng chế. Hiện Ban chỉ đạo đang tập trung chỉ đạo 3 việc THADS trọng điểm, khó THA trên địa bàn huyện. Một trong những việc đó là thi hành bản án của Tòa án nhân dân tỉnh tuyên giao cho chị Chu Thị An, thị trấn Văn Giang diện tích đất thổ cư 96,6 m2, trên đó có 3 gian nhà cấp 4 và tạm giao diện tích đất lấn chiếm cho chị An. Anh Phạm Văn Khoa, xã Long Hưng – người phải THA có trách nhiệm thanh toán trả tiền chênh lệch tài sản cho chị An gần 43 triệu đồng. Ban chỉ đạo THADS huyện đã tổ chức cuộc họp thành viên và các bên có liên quan nhưng do vướng mắc trong việc tạm giao đất công nên không được sự đồng tình của chính quyền cơ sở. Khi Chi cục THADS vận động được đương sự không yêu cầu THA phần đất tạm giao nữa, chính quyền địa phương nhất trí phối hợp trong công tác THA, Ban chỉ đạo THADS huyện đã chỉ đạo tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát lại hồ sơ vụ việc đã phát sinh vấn đề đương sự trước đây không yêu cầu xác lập ngõ đi chung. Đến nay thời hiệu yêu cầu THA đã hết nên vụ việc vẫn chưa được thi hành dứt điểm. Hiện Ban chỉ đạo THADS huyện đã báo cáo với Ban chỉ đạo THADS tỉnh để chỉ đạo, tìm các biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tổ chức THA vụ việc. Đây là một trong số rất nhiều việc thể hiện rõ vai trò của Ban chỉ đạo trong công tác THADS của huyện Văn Giang nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
 

 
Ban chỉ đạo THADS hai cấp được thành lập theo quy định của pháp luật và thường xuyên được kiện toàn nhằm bảo đảm công tác tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tại Ban chỉ đạo THADS tỉnh đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang làm Trưởng ban, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh là Phó Trưởng ban, đại diện các ngành tư pháp, công an, tài chính, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân…làm thành viên. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban chỉ đạo hai cấp luôn chú trọng công tác tham mưu với UBND cùng cấp trong việc chỉ đạo để cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với cơ THADS tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, đương sự cố tình chây ỳ, chống đối. Đồng thời tham mưu UBND cùng cấp các biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong phối hợp với các cơ quan liên quan khi tổ chức THADS, đặc biệt là tổ chức cưỡng chế THA. Đối với các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tích cực tham gia các hoạt động phối hợp, hỗ trợ cho công tác THADS; kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp tổ chức THADS. Do đó, nhiều vụ, việc THA lớn, phức tạp đã được kịp thời giải quyết dứt điểm, góp phần nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải quyết án. Cùng với việc xử lý triệt để hầu hết các việc tồn đọng nhiều năm, Ban chỉ đạo THADS các cấp cũng đã chỉ đạo cơ quan THADS tập trung rà soát, kết hợp tổ chức THA một cách hiệu quả. Theo số liệu từ Cục THADS tỉnh, trên cơ sở sự chỉ đạo sát, đúng của Ban chỉ đạo, sự phối hợp hiệu quả từ phía các cấp, ngành và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ quan THADS, trong năm công tác 2016 (tính từ 1.10.2015 đến 1.10.2016) các cơ quan THADS trong tỉnh đã thi hành xong 4.342 việc, đạt 87,5% về việc trong tổng số có điều kiện giải quyết với 34,7% về tiền trong tổng số tiền có điều kiện giải quyết, giảm tồn 12,9% về việc và 17,82% về tiền so với chỉ tiêu được giao.
Ông Vũ Hoàng Thụ, Phó Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Năm 2016 Cục THADS tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thành lập 4 đoàn đi kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện. Nội dung kiểm tra gồm: công tác tham mưu của Chi cục THADS huyện cho Ban chỉ đạo; công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết một số việc tồn đọng, kéo dài, khó THA. Qua kiểm tra cho thấy Ban chỉ đạo các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ THADS trên địa bàn, việc phối hợp giữa các ngành trong công tác THADS đang dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã phát huy vai trò và làm tốt hơn công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động. Công tác THADS tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác THADS. Những vụ, việc khó khăn, có tính chất phức tạp, kéo dài được Ban chỉ đạo đưa ra bàn bạc, có ý kiến, giải pháp chỉ đạo thi hành dứt điểm, qua đó giúp cơ quan THADS hai cấp giải quyết dứt điểm nhiều án tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội.
Hồng Ngọc


Theo báo Hưng Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: