Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, xây dựng Kế hoạch công tác năm năm 2017

23/02/2017

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, xây dựng Kế hoạch công tác năm năm 2017
Sáng ngày 22/02/2017, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS năm 2016, xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là thành viên trong Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, các đồng chí là Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo Phòng 11 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự và Hỗ trợ Tư pháp. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra Ban Chỉ đạo THADS huyện, thành phố; dự thảo Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Hưng Yên và Quyết định giao chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh cho Ban Chỉ đạo THADS huyện, thành phố; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thi hành án năm 2017 đối với việc trọng điểm, phức tạp và việc có điều kiện đã ra quyết định trên hai năm chưa thi hành xong.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Cục trưởng báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra Ban Chỉ đạo THADS huyện, thành phố theo báo cáo đánh giá về cơ bản hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; năm 2016 đã thi hành xong 4.448 việc trong số việc có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 87,5% (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao năm 2016 vượt 14,5%). Đạt tỷ lệ giảm tồn của số có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 là 12,9%. Về tiền đã thi hành xong 117 tỷ 980 triệu 343 nghìn đồng trong số có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 34,7% (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao năm 2016 vượt 0,7%). Đạt tỷ lệ giảm tồn của số có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 là 17,82%. Kết quả thi hành án các vụ việc Ban Chỉ đạo cho ý kiến đã được tập trung giải quyết, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản phát huy vai trò và làm tốt công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động; các văn bản chỉ đạo về công tác thi hành án ban hành cơ bản kịp thời…


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo THADS huyện, thành phố, đặc biệt là các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan THADS hai cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch, Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.
 

Cũng tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy chế phối hợp gồm 03 Chương, 16 Điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm. Việc ký Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh là một bước tiến quan trọng và cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để hai ngành phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác THADS của tỉnh.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: