Sign In

Tập huấn về công tác thi hành án dân sự năm 2017

19/04/2017

Tập huấn về công tác thi hành án dân sự năm 2017
Chiều ngày 14/4/2017, Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến công tác thi hành án dân sự năm 2017 cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh. tới dự và chỉ đạo buổi tập huấn có đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tham dự buổi tập huấn có Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe 7 chuyên đề gồm: Tổng quan và một số nội dung mới cần lưu ý của Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Trình tự, thủ tục bảo đảm tài chính từ Ngân sách nhà nước để thi hành án theo Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016, một số vấn đề cần lưu ý trong thực tiễn; Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; Thực trạng công tác thi hành án dân sự và nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự; Tổng quan về quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự.
Thông qua lớp tập huấn, đã giúp cán bộ, công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là các nội dung, vấn đề có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự.
Một số hình ảnh buổi tập huấn:

(Đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng bế mạc buổi tập huấn)
 

(Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Cục trưởng khai mạc buổi tập huấn)

(Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án trao đổi chuyên đề 1)

(Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kim Động trao đổi chuyên đề 6)

(Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - 
Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Văn Lâm trao đổi chuyên đề 3)


Theo Hồng Ngọc

Các tin đã đưa ngày: