Sign In

Ban pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát công tác thi hành án dân sự

25/05/2017

Ban pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát công tác thi hành án dân sự
Ngày 24.5, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát về công tác thi hành án dân sự (THADS) thời điểm từ ngày 1.1.2016 đến ngày 30.4.2017 tại Cục THADS tỉnh. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, toàn ngành thụ lý 8.334 việc, sau khi xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành ngành đã giải quyết xong 5.761 việc với số tiền hơn 171 tỷ đồng. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra được Cục thường xuyên thực hiện đối với các Chi cục và cán bộ, công chức, Chấp hành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đựơc giao. Việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng pháp luật. Tại buổi giám sát, Cục THADS tỉnh có một số kiến nghị: Các cấp, các ngành, Ban chỉ đạo công tác THADS cấp huyện cần quan tâm, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với những việc phức tạp, kéo dài; bố trí kinh phí cho ngành THADS xây dựng kho vật chứng để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; đối với các ngành hữu quan cần tăng cường hoạt động phối hợp về công tác THADS...

 
Các thành viên đoàn giám sát cũng trao đổi, yêu cầu đơn vị làm rõ một số vấn đề liên quan tới cơ chế phối hợp; xác minh phân loại án; tổ chức THA đồng thời đóng góp một số giải pháp nhằm giúp ngành THADS thực hiện tốt nhiệm vụ, giảm án tồn đọng...
Kết luận giám sát, đồng chí trưởng đoàn Lê Văn Hưng đánh giá cao kết quả ngành THADS đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tập trung, kiên trì, quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác phối hợp với các ngành hữu quan, nhất là chính quyền địa phương trong công tác THAS; chủ động THA trọng điểm, đặc biệt là án tồn đọng kéo dài trong nhiều năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người phải THA tự nguyện THA; nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện.
Hồng Ngọc


Theo baohungyen.vn

Các tin đã đưa ngày: