Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên họp đánh giá kết quả hoạt động 04 tháng đầu năm 2017

14/05/2017

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên họp đánh giá kết quả hoạt động 04 tháng đầu năm 2017
Sáng ngày 11/5/2017, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (BCĐ THADS) tỉnh Hưng Yên mở phiên họp đánh giá kết quả hoạt động 04 tháng đầu năm 2017, chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh Hưng Yên.
Tham dự cuộc họp có đồng chí là thành viên BCĐ THADS tỉnh, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS).
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã nghe các đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của BCĐ THADS quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017, báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự.
BCĐ THADS tỉnh đã cho ý kiến định hướng xử lý những vụ việc khó khăn, phức tạp và chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương. Bên cạnh đó, nhờ có sự chỉ đạo tập trung, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự nên việc cưỡng chế đã được thực hiện có kết quả, hạn chế được điểm nóng phát sinh,… Cũng theo nội dung báo cáo, kết quả thi hành án dân sự về việc đạt 66,3%, về tiền đạt 14,7%.
Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động của BCĐ THADS tỉnh 04 tháng đầu năm 2017 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như sau: Kết quả thi hành án dân sự về tiền còn thấp, công tác phối hợp trong chỉ đạo của thành viên phụ trách địa bàn cấp huyện chưa hiệu quả; BCĐ THADS cấp huyện chưa thực hiện việc tham mưu cho Chủ tịch UBND, Ban Thường vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017, gắn với tiếp tục thực hiện  Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Tỉnh ủy.

(Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh Hưng Yên)
 
Qua nghe báo cáo, tham gia của các thành viên, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh kết luận: Đồng chí đã ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của BCĐ THADS tỉnh, đặc biệt là các cơ quan THADS trong tỉnh và mong muốn các cơ quan THADS tiếp tục phát huy, nhằm nâng cao hiệu quả quả công tác THADS quý II năm 2017.

(Đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Phó Trưởng BCĐ THADS tỉnh)
 
Qua đó, đồng chí yêu cầu các đồng chí là thành viên BCĐ THADS cần phải chủ động nắm bắt tình hình đơn vị được phân công phụ trách; chỉ đạo kịp thời các việc thi hành án trọng điểm, án có điều kiện thi hành án trên 2 năm; chú trọng đẩy mạnh tổ chức thi hành án đối với những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, những việc  thi hành án có giá trị tiền, tài sản lớn; chủ động làm việc Ban Thường vụ huyện Ủy các huyện có những vụ việc thi hành án Ban Nội chính đã đưa vào theo dõi, đôn đốc để phối hợp chỉ đạo thi hành dứt điểm vụ việc; tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: