Sign In

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại tỉnh Hưng Yên

18/05/2018

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc tại tỉnh Hưng Yên
Sáng 18/5, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu đã đến làm việc tại Sở Tư pháp, Cục THADS, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên.
Tham gia đoàn công tác có Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi, Vụ truởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quang Thái, Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Đức Hiển, Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Nguyễn Thị Minh, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Đỗ Xuân Lân, Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia Hoàng Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Hộ tịch Quốc tịch chứng thực Nguyễn Công Khanh, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Đặng Kim Hoa.
Về phía địa phương, cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Đỗ Tiến Sỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang.(Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu)
Làm việc tại Sở Tư pháp Hưng Yên, sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng Lê Thành Long chia sẻ với những khó khăn, vất vả của Tư pháp Hưng Yên trong bối cảnh công việc nhiều nhưng nguồn lực có hạn, Sở đã có nhiều cố gắng và nhiều công việc đã giải quyết tốt, một số lĩnh vực có tiến bộ vượt bậc. Sở Tư pháp cũng đã “vào cuộc” cùng tỉnh trong việc thu hút làn sóng đầu tư. Chỉ ra các hạn chế, Bộ trưởng đề nghị Sở Tư pháp Hưng Yên tập trung tham mưu cho tỉnh chương trình xây dựng văn bản khả thi, xác định rõ thứ tự ưu tiên, cố gắng thực hiện tốt các quy định của Luật Ban hành VBQPPL; thực hiện tốt các Luật liên quan đến lĩnh vực của ngành. Bộ trưởng cũng chỉ rõ, trong điều kiện hiện nay, tăng biên chế là điều rất khó song để giải quyết những tồn đọng Sở cần tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí. Tỉnh cũng cần tạo điều kiện hơn cho Tư pháp tham gia sâu vào những việc của tỉnh, tránh các tranh chấp, đặc biệt với các nhà đầu tư nước ngoài.


(Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu)
Nhấn mạnh những đặc thù của nghề tư pháp, Bộ trưởng đề nghị Sở Tư pháp tham mưu, cùng với Công chứng và Trung tâm Bán đấu giá tài sản có kế hoạch phát triển để tự chủ. Trong khó khăn như hiện nay cần có sự điều phối công việc hợp lý, phát huy vai trò của người đứng đầu; tìm kiếm giá trị gia tăng trong kỹ năng quản lý điều hành và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
Trước đó, báo cáo công tác với Bộ trưởng, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Đình Chung cho biết, năm 2016, 2017 và quý I/2018 Ngành Tư pháp Hưng Yên tiếp tục triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác, quản lý. Công tác thông tin, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả, bảo đảm cho người dân thực thi tốt nhất quyền lựa chọn đại biểu đại diện cho mình trong bộ máy Nhà nước; công tác xây dựng và thẩm định VBQPPL cơ bản vào nề nếp, các văn bản thẩm định có chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Công tác PBGDPL được tăng cường và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành; công tác TGPL được đẩy mạnh; công tác nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, luật sư, công chứng, giám định, đấu giá tài sản được thực hiện đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân; công tác kiểm soát TTHC tiếp tục duy trì nhịp độ, đạt nhiều kết quả tích cực và từng bước vào cuộc sâu hơn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổ chức bộ máy của Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại địa phương.


(Đồng chí Mai Lương Khôi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS)
Sở Tư pháp Hưng Yên đề nghị Bộ Tư pháp thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác xây dựng, ban hành văn bản, sớm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC để thực hiện thống nhất trên toàn quốc, Bộ phối hợp với Bộ Tài chính quy định cụ thể về định mức kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thẩm quyền đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài, hướng dẫn việc xử lý thu hồi giấy phép đối với tổ chức luật sư thành lập xong gần như không hoạt động…
Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp và các đơn vị chuyên môn đã phản ánh với Bộ trưởng nhiều khó khăn trong hoạt động chuyên môn, đề xuất tháo gỡ. Các đơn vị thuộc Bộ đã giải đáp các vấn đề liên quan.

 
Tại Cục THADS Hưng Yên, theo Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ, những năm qua công tác THADS tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo THADS, các cơ quan THADS Hưng Yên đã áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác THADS nửa nhiệm kỳ cao hơn nhiều so với giai đoạn trước, văn bản chỉ đạo và văn bản phối hợp được ban hành đồng bộ, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp đã được lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
Năm 2017, kết quả THA đã đạt trên 88% việc việc, bằng 121% chỉ tiêu được giao, đạt 49% về tiền, bằng 144% chỉ tiêu được giao, số chuyển kỳ sau về việc giảm 46 việc, đạt tỷ lệ của số có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2018 về việc là 1,9%, về tiền là 3,2 %. Những tháng đầu năm 2018, kết quả thi hành án về việc đạt gần 70% bằng 95% chỉ tiêu được giao, về tiền đạt 30%. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được để hoàn thành chỉ tiêu giảm tồn về việc tiền thì số việc, tiền còn tiếp tục phải thi hành trong các tháng còn lại của năm là rất lớn. Do vậy Cục THADS Hưng Yên đề ra nhiều giải pháp như làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động THA; làm tốt công tác phân loại án; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…
Cục THADS Hưng Yên đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS xem xét điều chỉnh chỉ tiêu về chuyên môn nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo, nhất là chỉ tiêu giảm tồn để phù hợp với từng địa phương cụ thể; quan tâm cấp kinh phí nâng cấp cải tạo trụ sở một số Chi cục; đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật THADS liên quan đến trình tự, thủ tục THA, miễn giảm THA; xem xét quy định lại về chế định trả đơn yêu cầu THA…
Nhận xét về công tác THADS, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác chuyên môn, tuy nhiên ông Quang cũng hết sức lưu ý Cục trong việc siết chặt kỷ luật kỷ cương trong ngành.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long chỉ rõ, lãnh đạo Bộ luôn coi THADS là công tác trọng tâm nên dành nhiều ưu tiên, đầu tư nguồn lực cho công tác này. Những năm qua, công tác THADS có nhiều khởi sắc dù có nhiều thách thức. Riêng với Hưng Yên, Bộ trưởng “yên tâm” vì tinh thần đoàn kết trong tập thể, đạt nhiều kết quả trong công tác chuyên môn, kiên quyết trong xử lý vi phạm kỷ luật.
Thời gian tới, Bộ trưởng mong muốn Hưng Yên cần nỗ lực đạt các chỉ tiêu thi hành án, các vụ việc kinh tế, tín dụng ngân hàng với giá trị rất lớn nên cần tập trung các giải pháp giải quyết dứt điểm, nhất là các vụ có điều kiện thi hành; chủ động phát hiện và xử lý vi phạm nếu có; tăng cường hướng về cơ sở, tranh thủ, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Sáng cùng ngày, Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đoàn ĐBQH Hưng Yên.
Thu Hằng


Theo www.moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: