Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên họp đánh giá kết quả hoạt động Quý I năm 2018, triển khai công tác Quý II năm 2018

15/04/2018

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên họp đánh giá kết quả hoạt động Quý I năm 2018, triển khai công tác Quý II năm 2018
Sáng ngày 12/4/2017, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (BCĐ THADS) tỉnh Hưng Yên mở phiên họp đánh giá kết quả hoạt động Quý I năm 2018, triển khai công tác Quý II năm 2018, đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí là thành viên BCĐ THADS tỉnh, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS).
Tại cuộc họp, BCĐ THADS đã nghe đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của BCĐ THADS quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018, báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thi hành bản án, quyết định liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng 06 tháng đầu năm 2018.
 

 
Quý I năm 2018 BCĐ THADS tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc theo quy định,… nên công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp đã được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cũng theo nội dung báo cáo, kết quả thi hành án dân sự về việc đạt 68,1%, về tiền đạt 28,3%.
Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động của BCĐ THADS tỉnh Quý I năm 2018 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như sau: Việc chỉ đạo công tác phối hợp có nơi chưa chặt chẽ; còn có BCĐ THADS cấp huyện chưa kiên quyết chỉ đạo tổ chức cưỡng chế, thi hành dứt điểm những vụ việc Chi cục THADS xin ý kiến.
 

 
Qua nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên, Trưởng BCĐTHADS tỉnh kết luận: Ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của BCĐ THADS tỉnh, đặc biệt là các cơ quan THADS trong tỉnh và đề nghị các cơ quan THADS tiếp tục phát huy, nhằm nâng cao hiệu quả quả công tác THADS quý II năm 2018. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng BCĐTHADS cũng yêu cầu thành viên BCĐ THADS tỉnh thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình đơn vị được phân công phụ trách,  chú trọng chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh tổ chức thi hành án đối với những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, những việc thi hành án có giá trị tiền, tài sản lớn; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự./.    


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: