Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, xây dựng Kế hoạch công tác năm năm 2018

19/01/2018

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, xây dựng Kế hoạch công tác năm năm 2018
Chiều 16/01/2018, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị
Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Kết luận kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố năm 2017; dự thảo Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 893/QĐ-BCĐTHADS ngày 02/3/2017 về việc giao chỉ tiêu năm 2017 và phương án giao chỉ tiêu năm 2018 và dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thi hành án cho Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố năm 2018.


Năm 2017, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, nguyên tắc hoạt động và chế độ làm việc theo quy định, đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về công tác thi hành án dân sự năm 2016 và những năm tiếp theo. Kết quả, năm 2017, toàn tỉnh thụ lý 6.569 việc, với số tiền là 622.291.388.000 đồng; đã thi hành xong 4.605/5.227 việc, với số tiền là 206.097.804.000 đồng/420.975.214.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 88,1% về việc, 49% về tiền so với số việc, tiền có điều kiện thi hành án. Kết quả thi hành án các vụ việc Ban Chỉ đạo cho ý kiến đã được tập trung giải quyết, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản phát huy vai trò và làm tốt công tác tham mưu, từng bước đổi mới hoạt động; các văn bản chỉ đạo về công tác thi hành án ban hành cơ bản kịp thời… 
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo THADS huyện, thành phố, đặc biệt là các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan THADS hai cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch, Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao.


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: