Sign In

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

20/04/2018

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên
Sáng ngày 19/4/2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên. Đoàn công tác gồm có đại diện lãnh đạo và một số cán bộ của Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng sự tham dự của Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh.
Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục THADS Nguyễn Tuấn Khanh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính (HC) trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2018 đến nay. Theo báo cáo, công tác THADS, HC tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan THADS trong Tỉnh, từ đó việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, HC trên địa bàn có nhiều thuận lợi, cơ bản đảm bảo tiến độ công việc theo kế hoạch năm đề ra, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ được quyền lợi của người dân, cơ quan, tổ chức, với kết quả cụ thể là toàn tỉnh đã giải quyết xong 2.345 việc trong số việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 68,1%, giải quyết xong hơn 165 tỷ trong số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 28,3%; công tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được các cơ quan THADS chú trọng từ khâu tiếp dân, tiếp nhận đơn cho đến phân loại, xử lý theo thẩm quyền nhằm giải quyết thỏa đáng, hài hòa các yêu cầu, cũng như bức xúc của người khiếu nại, tố cáo…; qua hơn hai năm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự đã có sức lan tỏa và tạo bước chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với các chủ trương, chính sách pháp luật và trong hoạt động THADS, HC trên địa bàn tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kiểm sát, phối hợp trong hoạt động THADS, HC theo đúng chức năng, nhiệm vụ...
 

 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, công tác THADS, HC là một trong những lĩnh vực quan trọng của hệ thống chính trị, được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nếu làm tốt công tác này sẽ góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẽ những khó khăn trong công tác thi hành án dân sự trong tỉnh, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong thời gian qua, Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được quán triệt, triển khai sâu rộng, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác THADS, HC, đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế, tồn tại của ngành… Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan THADS trong tỉnh phải nỗ lực, khắc phục hạn chế, khó khăn, thi hành án với hiệu quả cao nhất, hướng đến việc thi hành dứt điểm tất cả các bản án, quyết định, đáp ứng được sự mong đợi của người dân, đem lại sự bình yên cho người dân, lợi ích chung của xã hội; tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến công tác THADS, công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là Chỉ thị số 06-CT/TU; chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền ban hành những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ THADS phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời cho ngành dọc cấp trên, cấp ủy, chính quyền, Trưởng Ban chỉ đạo THADS hai cấp chỉ đạo tháo gỡ, nếu khó khăn hơn nữa thì báo cáo Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chú trọng và thường xuyên xây dựng, duy trì mối quan hệ phối hợp với các ngành các cấp có liên quan trong thực thi nhiệm vụ, tổ chức họp liên ngành bàn hướng giải quyết các vụ việc thi hành án gặp khó khăn, vướng mắc. Trong nội bộ THADS, Phó Bí thư đề nghị phải tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội bộ chặt chẽ, nhất là đối với Chấp hành viên, đơn vị yếu, chậm tiến độ, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, bức xúc của người dân, tập trung xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng đội ngũ công chức THADS có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương, bên cạnh đó, phải chú trọng, quan tâm chăm lo đời sống cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức, động viên, khen thưởng, biểu dương người tốt việc tốt để cho công chức có động lực làm việc, cống hiến.
 

 
Kết thúc buổi làm việc, Cục trưởng Cục THADS Vũ Hoàng Thụ đã thay mặt cho toàn thể công chức các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp thu và hứa sẽ cụ thể hóa đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, nhất là Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động THADS, HC trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bày tỏ niềm vui của công chức THADS và sự chia sẽ khó khăn trong buổi thăm và làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, của Đoàn công tác đối với đơn vị, đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần cho ngành nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và có những đóng góp thiết thực cho toàn Hệ thống THADS, cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2018 và những năm tiếp theo.


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: