Sign In

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh. (19/09/2022)

Ngày 09/9/2022, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cam Ranh, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Man Thắng Trí- Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh.

Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" năm 2022 (15/09/2022)

Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" năm 2022

Chi cục THADS huyện Vạn Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành tại xã Vạn Lương (15/09/2022)

Chi cục THADS huyện Vạn Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành tại xã Vạn Lương

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp (24/06/2022)

Ngày 15/6/2022 thừa ủy quyền của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lâm tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp đối với ông Nguyễn Hồng Phú

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" năm 2022 (21/06/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" năm 2022

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa trong công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan (21/06/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa chú trọng công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan, đặc biệt là những vụ việc lớn, có tính chất phức tạp, cần định hướng dư luận trong công tác thi hành án dân sự.

Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa kiên quyết cưỡng chế, xử lý dứt điểm vụ việc đương sự chây ỳ, chống đối việc thi hành án (13/05/2022)

Ngày 06/5/2022, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người được thi hành án

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức tiêu hủy vật chứng là thuốc lá số lượng lớn (04/05/2022)

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức tiêu hủy vật chứng là thuốc lá nhập lậu thu giữ vi phạm trong vụ án hình sự.

Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2022 (24/03/2022)

Ngày 16/3/2022, tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối các Chi cục THADS tỉnh Khánh Hòa.      
Các tin đã đưa ngày: