Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2024

27/03/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Nội chính năm 2024
Sáng ngày 22/3/2024, Khối thi đua Nội chính huyện Vạn Ninh (do Toà án nhân dân làm Trưởng khối) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Sử Khắc Chánh - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh tham dự Hội nghị.
     Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Khiêm – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Vạn Ninh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng 08 cơ quan, đơn vị thuộc Khối Thi đua Nội chính huyện, gồm: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Ban chỉ huy quân sự; Đồn biên phòng Vạn Hưng; Đồn biên phòng Đầm Môn; Hạt Kiểm lâm. 
                                              
     Qua Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác thi đua, cũng đã được đơn vị chủ trì khối thi đua Nội chính kết luận và thống nhất cao về Quy chế tổ chức và hoạt động của khối. Năm 2024, các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính huyện tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác.
     Qua đó đồng chí Trần Ngọc Khiêm – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện  Vạn Ninh cũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt chủ trì Khối thi đua đồng chí Nguyễn Thành Phấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tiếp tục cùng với Khối thi đua tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Trong đó tập trung các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua đặc biệt thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; …. Nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị chấp hành các nội quy, quy chế làm việc của ngành, cơ quan, đơn vị. Không có trường hợp nào bị xử lý hình sự hoặc kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Quyết tâm xây dựng trong từng cơ quan, đơn vị.


Theo Chi cục THADS huyện Vạn NInh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: