Sign In

Công điện của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

22/07/2021

Công điện của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Chiều 22-7, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau đây là toàn văn công điện.


Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: