Sign In

Những nội dung chính của Chỉ thị "Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

08/09/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kể 0 giờ, ngày 8/9/2021 cho đến khi có thông báo mới. Khánh Hòa Online tóm tắt những nội dung chính như sau:


Theo Báo Khánh Hòa điện tử

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: