Sign In

Đối thoại giữa Chính quyền với Đoàn Thanh niên Cục và các Chi cục THADS trực thuộc

17/03/2021

Để đoàn viên, thanh niên có điều kiện gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Cục, giúp Lãnh đạo Cục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với đoàn viên, thanh niên trong cơ quan hiện nay, ngày 05/3/2021, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại giữa Chính quyền với Đoàn thanh niên Cục và các Chi cục THADS trực thuộc.


Dự buổi đối thoại có các đồng chí Đặng Đình Quyền - Bí thư chi bộ, Cục trưởng; Nguyễn Thái Hổ - Phó Bí thư chi bộ, Phó Cục trưởng; Dương Diêu – Chi ủy viên, Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục; Đại diện Lãnh đạo các Chi cục trực thuộc; đại diện các Chi đoàn Kết nghĩa, cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên cơ quan Cục và các Chi cục THADS trực thuộc.
 

 
Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã đặt ra những câu hỏi đối thoại về tất cả các lĩnh vực thuộc pham vi quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục như công tác tổ chức cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ, tài chính kế toán... cũng như việc đào tạo,  quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ với lãnh đạo Cục với không khí sôi nổi, thân mật, cởi mở mang lại hiệu quả cho buổi đối thoại.  
 

 
Một số câu hỏi của thanh niên đặt ra xoay quanh những vấn đề liên quan đến các nội dung liên quan đến kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và định hướng nghề nghiệp thi hành án; Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; Đời sống đoàn viên thanh niên, vấn đề tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị                       
 

 
Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục đã giải đáp các thắc mắc các câu hỏi của thanh niên một cách thấu đáo, đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể đoàn viên. 
 

 
Kết thúc buổi đối thoại, Cục trưởng Đặng Đình Quyền đánh giá cao việc tổ chức đối thoại giữa chính quyền với đoàn viên, thanh niên các đơn vị, xác định đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa cần phải tiếp tục phát huy, thể hiện tinh thần cởi mở, thẳng thắn của các đoàn viên, thanh niên của ngành. Lãnh đạo Cục rất mong với sự năng động, sức trẻ, sáng tạo, xung kích, các đồng chí đoàn viên thanh niên hãy xứng đáng là đội ngũ tiên phong trên mọi mặt trận góp phần vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. 
 


Theo Chi đoàn Cục THADS tỉnh Khánh Hòa

Các tin đã đưa ngày: