Sign In

Nữ kế toán có nhiều sáng kiến

15/10/2021

5 năm qua, chị Hoàng Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa liên tục có sáng kiến, góp phần thực hiện tốt công tác kế toán và nâng cao hiệu quả quản lý nghiệp vụ thi hành án.

Xây dựng bộ mã các đối tượng kế toán


Làm kế toán THADS, chị Hà nhận thấy có nhiều đối tượng trùng cả họ tên, rất dễ nhầm lẫn; nhưng cùng một đơn vị không thể có 2 đương sự cùng số quyết định thi hành án. Năm 2016, với sáng kiến “Tổ chức thông tin kế toán ứng dụng trên phần mềm kế toán Misapanda.Net 2011 trong thực hiện nhiệm vụ kế toán THADS”, chị đã xây dựng mã số đối tượng kế toán bằng cách ghép tên riêng với số quyết định thi hành án của đối tượng phải thi hành. Mỗi đối tượng được gắn một mã số; tập hợp mã các đối tượng cùng loại thành bộ mã. Ví dụ, 2 đương sự cùng tên “Lê Thanh Bình”, có 2 số quyết định thi hành án khác nhau, được gắn thành 2 mã: BINHLT123 và BINHLT456. Đối tượng là tổ chức cũng được quy ước bằng một số ký tự ngắn gọn, tuân thủ các quy tắc, góp phần tiết kiệm dung lượng lưu trữ, thời gian nhập liệu, tìm kiếm và xử lý dữ liệu. Ví dụ, Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng  thành mã “CTXL123”.

Bộ mã còn có nhiều nhóm ký tự, mỗi nhóm biểu hiện một thuộc tính, chỉ cần đọc mã số là nhận biết ngay đây là đối tượng phải thi hành, được thi hành án hay chấp hành viên. Điều này giúp việc tìm kiếm, thống kê, tổng hợp nhóm đối tượng và thuộc tính thuận tiện hơn; đồng thời cho phép kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu trong quá trình nhập liệu, không mất thời gian như khi kiểm soát thủ công. Sáng kiến trên đã tạo ra hệ thống thông tin kế toán THADS chính xác, được áp dụng trong ngành THADS tỉnh.

 

Chị Hà (bìa trái) nhận khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.


Năm 2017, chị Hà tiếp tục có sáng kiến “Nâng cao hiệu quả quản lý bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán nghiệp vụ THADS”, giải quyết những bất cập khi việc tin học hóa trong quản lý số liệu chưa được thực hiện triệt để tại các bộ phận nhập liệu và báo cáo số liệu thi hành án. Sáng kiến đã được áp dụng trong ngành THADS tỉnh.


Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính


Hàng năm, Phòng Tài chính - Kế toán, Cục THADS tỉnh theo dõi, quản lý gần 13.000 việc, với giá trị phải thi hành án hơn 2.000 tỷ đồng. Năm 2020, chị Hà có sáng kiến “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý bằng phương pháp kiểm tra, tự kiểm tra trong công tác kế toán THADS”. Sáng kiến nêu rõ nội dung, phương pháp, cách kiểm tra, tự kiểm tra trong quá trình giải quyết công việc. Đặc biệt, với phương pháp đối chiếu, so sánh, lãnh đạo dù không có chuyên môn kế toán vẫn nắm rõ được cách đọc bảng cân đối kế toán và kiểm tra từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính.


Trước đó, năm 2018 và 2019, chị Hà cũng có 2 sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bằng phương pháp kiểm tra và tự kiểm tra trong công tác kế toán nghiệp vụ THADS; đề cao việc chủ động kiểm tra tài chính kế toán tại các đơn vị. Lãnh đạo có thể chủ động kiểm tra thông qua quy chế tự kiểm tra, không cần thành lập bộ phận kiểm tra. Các sáng kiến trên đã giúp việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng, quản lý kinh phí từ ngân sách nhà nước và theo dõi thu, chi  thi hành án dễ dàng, chính xác, góp phần để Cục THADS tỉnh hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

 

Ông Đặng Đình Quyền - Cục trưởng Cục THADS tỉnh: Trong 5 năm 2016-2020, chị Hà có 5 sáng kiến được công nhận. Năm 2020, chị Hà là một trong 54 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp giai đoạn 2018-2020 và công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020. Năm 2021, chị là một trong 55 cá nhân ngành THADS được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận có các sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong ngành Tư pháp. 

 


NGUYỄN VŨ


Theo Báo Khánh Hòa điện tử

Các tin đã đưa ngày: