Sign In

Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc

08/09/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không lái xe khi đã uống rượu, bia.Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ giữa ngày làm việc, giờ trực ở cơ quan; gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong các công việc của gia đình và xã hội; không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác. Với các trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm chỉ thị này cần thông báo cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý biết để có biện pháp xử lý; đối với cán bộ lãnh đạo quản lý có hành vi vi phạm, cần thông báo với người đứng đầu cấp trên trực tiếp biết để có biện pháp xử lý.


UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nội dung chỉ thị và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ ký cam kết không vi phạm các hành vi nêu trên. Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến quy định trong chỉ thị này.

Các tin đã đưa ngày: