Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang và phong trào thi đua yêu nước

29/09/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang và phong trào thi đua yêu nước
Chi cục THADS thành phố Nha Trang là đơn vị đứng chân tại địa phương thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa, một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa – chính trị của khu vực Nam Trung Bộ và cả nước. Những năm vừa qua, đơn vị luôn xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua phải được tiến hành thường xuyên và liên tục.
Ngay từ đầu các năm công tác, lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác, chủ động báo cáo và tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp, đồng thời động viên kịp thời cán bộ, công chức cơ quan luôn xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng công chức trong cơ quan với quyết tâm thi đua hoàn thành tất cả chỉ tiêu được giao. Lãnh đơn vị đã phối hợp với đoàn thể triển khai các biện pháp tích cực để động viên toàn thể lực lượng cán bộ, công chức tích cực giải quyết việc thi hành án với tinh thần quyết liệt, năng động, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án, thông qua các đợt thi đua cao điểm.
 

 

Bên cạnh đó, Chi cục THADS thành phố Nha Trang cũng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan hữu quan. Công tác THADS của thành phố Nha Trang đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, số việc thi hành án thi hành xong với số tiền và tài sản thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và của công dân, tổ chức, giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật.
Chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS hàng năm của đơn vị luôn đạt và vượt so với các chỉ tiêu cấp trên giao: Năm 2016: thi hành xong về  việc đạt 80%, thi hành xong về tiền đạt 47,2%; Năm 2017: thi hành xong về việc đạt 79%, thi hành về tiền  đạt 47,2%;  Năm 2018: thi hành xong về việc đạt 83%, thi hành xong về tiền đạt 39,8%; Năm 2019: thi hành xong về việc đạt 76,18 %, thi hành xong về tiền đạt 44,18%; Năm 2020, thi hành xong về việc đạt 82,69 %, thi hành xong về tiền đạt 50,27%.
Từ thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan, nhất là trong những năm qua càng thấy được vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng trong mỗi bước phát triển và trưởng thành của ngành, dù ở lĩnh vực nào và thời điểm nào đều có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua được phát động trên tất cả các mặt, bảo đảm hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả cho công tác. Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, việc bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến để thi đua thực sự là động lực, là đòn bẩy thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả. Các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua: “Các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS”; phong trào thi đua: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” ; phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau” ; các phong trào thi đua cao điểm, thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS và tỉnh Khánh Hòa phát động được CBCC, người lao động đơn vị tham gia hưởng ứng, đã lan tỏa được tinh thần, không khí hăng say làm việc trong tập thể, đơn vị.
 Từ những kết quả đạt được như trên, Chi cục THADS thành phố Nha Trang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, nhiều cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, toàn thể CBCC, người lao động Chi cục THADS thành phố Nha Trang với quyết tâm cao, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Tư pháp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của Nhân dân./.


Theo Chi cục THADS TP Nha Trang

Các tin đã đưa ngày: