Sign In

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

20/08/2021

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới
Ngày 19/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới.
Theo Công điện, UBND tỉnh quyết định từ 0 giờ ngày 20/8 đến 0 giờ ngày 25/8, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp nâng cao tại thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh; Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp nâng cao tại các địa phương: Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Vĩnh; Thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Khánh Sơn.
Cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh và Văn bản số 2804/TCTHADS-NV ngày 18/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức thi hành án trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19; Duy trì chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo tại các văn bản trước đây, chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.


 


Theo VP Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: