Sign In

Hội nghị Tổng kết thi đua Khối các Phòng thuộc Cục

12/10/2016

Ngày 07 tháng 10 năm 2016, Khối Thi đua các Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. 
Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Đặng Đình Quyền, các Phó cục trưởng Nguyễn Hữu Anh và Đào Thanh Huyền, lãnh đạo các Phòng thuộc Cục.
Khối thi đua các Phòng thuộc Cục gồm có 5 Phòng trực thuộc gồm Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự, Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Tài chính – Kế toán. Theo Quyết định số 417/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng là Trưởng Khối thi đua Khối các Phòng thuộc Cục năm 2016.
 

 
Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2016. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2016 các đơn vị trong Khối đã tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch công tác năm của đơn vị mình, cũng như thực hiện kế hoạch chung của Cục, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra.
 

Đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Hội nghị khẳng định, trong năm qua, công tác tham mưu, tổng hợp và tổ chức các phong trào thi đua được thực hiện bài bản với những hiệu quả hoạt động rõ nét; Công tác tổ chức cán bộ được nâng cao và được chú trọng, kiện toàn. Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, không có đơn thư chuyển kỳ sau. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo ghiệp vụ và tổ chức thi hành án được thực hiện hiệu quả trong việc tham mưu lãnh đạo Cục hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức thi hành án trên toàn tỉnh.  Công tác tài chính – kế toán luôn đảm bảo tính chính xác, kịp thời.


Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Hội nghị cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại của Khối Thi đua các Phòng thuộc Cục trong năm 2016, tình trạng một số hoạt động thi đua còn chậm tiến độ, thông tin hoạt động thi đua giữa các đơn vị trong Khối chưa hiệu quả.
Phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị thi đua Khối các Phòng thuộc Cục trong năm công tác 2016. Đồng chí Cục trưởng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, cố gắng phấn đấu hơn nữa để trong những năm tiếp theo các đơn vị trong Khối thi đua luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị trong Khối thi đua thực hiện tốt các nội dung như sau:
Tiếp tục nâng cao nhận thưc, kỹ năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các Phòng thuộc Cục; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành. Thủ trưởng các Phòng thuộc Cục chủ động và tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Cục nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành án đúng trình tự, thủ tục luật định; Làm tốt công tác xác minh, phân loại án, tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giái trị thi hành lớn; Vận dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp, tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có khả thi, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao;Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp; Hướng dẫn, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện những sai sót từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý; Thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp công dân của Cục, lắng nghe phản ánh của nhân dân, giải quyết triệt để, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động thi hành án.
 

Hội nghị đã tiến hành bầu đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2016 và Trưởng Khối Thi đua năm 2017. Kết quả, Văn phòng là đơn vị dẫn đầu thi đua Khối các Phòng thuộc Cục năm 2016 và Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm Trưởng Khối thi đua các Phòng thuộc Cục năm 2017.


Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: