Sign In

Quyết liệt xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

24/03/2016

Thực hiện Kế hoạch “Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016”, ngày 23/3/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. 
Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Đặng Đình Quyền - Cục trưởng - Tổ trưởng, các đồng chí Phó cục trưởng Nguyễn Hữu Anh và Đào Thanh Huyền - Tổ phó cùng toàn thể các thành viên trong tổ.
Thay mặt Tổ công tác, đồng chí Dương Diêu - Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án - Thành viên thông qua Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016” và báo cáo kết quả tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng 5 tháng đầu năm 2016.
Báo cáo thể hiện, công tác tổ chức thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả nhất định. Trong 5 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh thụ lý 428 việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, đã giải quyết xong 32 việc, đạt tỷ lệ 7,47%, số việc huyển kỳ sau 396 việc, chiếm tỷ lệ 92,53%. Về giá trị tiền, toàn tỉnh thụ lý 1.001.513.880.000 đồng, đã giải quyết xong 130.641.389.000 đồng, đạt tỷ lệ 13,04%, số giá trị tiền chuyển kỳ sau 870.872.491.000 đồng, chiếm tỷ lệ 86,96%.
 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Tuy số việc phải thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng tại Khánh Hòa thấp, nhưng số tiền trong các vụ án tín dụng, ngân hàng chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số tiền phải thi hành, chiếm 64,32%. Bên cạnh đó, trong quá trình tiến hành thủ tục thế chấp, cho vay, nhiều trường hợp tổ chức tín dụng, ngân hàng không xác định kỹ nguồn gốc, hiện trạng giá trị tài sản thế chấp, như nhận thế chấp tài sản nằm trong quy hoạch, giá trị cho vay lớn hơn nhiều  lần so với tài sản thế chấp (như vụ Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh phải trả cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 63 tỷ 287 triệu 261 ngàn đồng, nhưng sau khi kê biên, thẩm định giá tài sản chỉ có giá trị 3 tỷ 896 triệu 462 ngàn đồng), tài sản thế chấp là động sản nhưng khi thế chấp thì tài sản không còn…dẫn đến việc thi hành án gặp nhiều khó khăn và bị kéo dài, nhiều trường hợp đã giảm giá tài sản nhiều lần nhưng vẫn không có người mua, tình hình kinh tế, sản xuất kinh doanh chuyển biến chậm, thị trường bất động sản ở địa phương trầm lắng. Đồng thời, ý thức pháp luật của một số cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thi hành chưa cao, nhất là người phải thi hành án, việc vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng có hợp đồng vay và hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, nhưng đương sự vấn cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản, chống đối quyết liệt hoặc tìm cách kéo dài vụ việc.
Từ những khó khăn vướng mắc trên, Tổ công tác đã có những kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả “Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016”, trong đó giải pháp quan trọng là công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế phối hợp của Ngân hàng nhà nước tỉnh Khánh Hòa và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, tạo cơ chế cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong việc thỏa thuận giá, nhận tài sản đã kê biên theo quy định, đồng thời chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành án các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, nhất là các vụ việc có giá trị thi hành lớn.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Đình Quyền - Tổ trưởng yêu cầu Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Cục tổ chức thực hiện Kế hoạch, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt việc phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng lấp kế hoạch chi tiết thời gian hoàn thành từng công việc đối với từng nội dung cụ thể, định kỳ Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức tín dụng, ngân hàng tổ chức họp giao ban để đánh giá việc thực hiện Kế hoạch đã đề ra và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời cương quyết xử lý nghiêm khắc đơn vị, cá nhân không thực hiện hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch, gây chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự nói chung, của tổ chức tín dụng nói riêng. Bên cạnh đó, Tổ công tác chủ động đề nghị Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, các tổ chức tín dụng cùng phối hợp thực hiện tốt nội dung của kế hoạch, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 


Theo VP Cục

Các tin đã đưa ngày: