Sign In

CHI CỤC THADS TP HÀ TIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

01/01/2021

CHI CỤC THADS TP HÀ TIÊN TỔ CHỨC  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
Sáng ngày 30/12/2020, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021” tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;  Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang; Thành viên Ban chỉ đạo; đại diện Ban pháp chế HĐND TP Hà Tiên; đại diện Tòa án, Viện kiểm sát, Chi nhánh VP đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên môi trường, các xã, phường trên địa bàn TP Hà Tiên; Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cùng toàn thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên.
Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Cao Đài - Chi cục trưởng báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
Theo báo cáo năm 2020:
        * Về việc.
- Tổng số bản án, quyết định đã nhận: 393.
- Tổng số việc giải quyết là 614 việc; trong đó số cũ chuyển sang là 169 việc (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng);  thụ lý mới 445 việc, so với năm trước tăng 17,7%.
- Tổng số việc phải thi hành là 608; trong đó số việc có điều kiện thi hành là 503 việc chiếm 82,7 % tổng số phải thi hành, số việc chưa có điều kiện giải quyết 105 việc (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) chiếm 17,3% tổng số phải thi hành.
- Số việc thi hành xong 405 việc, đạt tỷ lệ 80,52% so với năm trước tăng 6,36%, so với chỉ tiêu được giao năm 2020 vượt 0,52%.
* Về tiền
- Tổng số tiền giải quyết 33.410.779.000 đồng; trong đó số cũ chuyển sang là 18.514.168.000 đồng (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng);  thụ lý mới 14.896.611.000 đồng, so với năm trước tăng 26,5 %
- Tổng số tiền phải thi hành 27.329.354 đồng; trong đó số có điều kiện thi hành 18.491.421.000 đồng chiếm 67,7% tổng số phải thi hành, số chưa có điều kiện giải quyết 8.837.933.000 đồng (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) chiếm 32,3% tổng số phải thi hành.
- Số tiền thi hành xong 11.852.272.000 đồng, đạt tỷ lệ 64,1%; so với năm trước tăng 26% so với chỉ tiêu được giao năm 2020 vượt 26,1%.
          Trên cơ sở kết quả công tác THADS đã đạt được năm 2020, Báo cáo đã đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là:
  - Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế. Phân công, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực đối với công việc được giao, tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc để phát huy những mặt tiến bộ và uốn nắn kịp thời các mặt hạn chế.
- Tăng cường công tác thẩm tra, xác minh, phân loại án. Tổ chức cưỡng chế kịp thời đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự không tự giác thực hiện. Báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự thành phố và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để xin ý kiến xử lý đối với những vụ việc phức tạp, khó thi hành, nhất là những vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra tài chính và xử lý tang vật, tài vật trong thi hành án đúng theo quy định pháp luật, không để trường hợp vi phạm xảy ra, không để thất thoát tài sản, tang vật.
- Lãnh đạo cơ quan Thi hành án phải nghiên cứu, đề xuất kịp thời với Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự về các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả đối với công tác thi hành án. Tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm đẩy nhanh tốc độ giải quyết án.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án, kịp thời xem xét, chỉ đạo Cán bộ, Chấp hành viên thi hành án trong công tác xét miễn, giảm thi hành án, cưỡng chế giao tài sản, đề nghị xử lý hình sự những trường hợp cố tình không chấp hành bản án.
- Chi cục trưởng tập trung chỉ đạo việc thường xuyên phân loại án và đề ra giải pháp, tổ chức đưa ra thi hành 100% số án có điều kiện thi hành, đảm bảo thi hành đạt hiệu quả cao. Thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ đối với cán bộ, Chấp hành viên trong công tác xác minh, phân loại án chính xác, đúng theo quy định pháp luật.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, gắn với chỉ tiêu năm 2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh giao. Phấn đấu trong năm 2021 thi hành đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
          Tiếp theo, đ/c Lê Văn Dũng - Phó Chi cục trưởng thông qua dự thảo Kế hoạch công tác năm 2021.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 02 ý kiến thảo luận, trong đó có 01 ý kiến thảo luận về dự thảo kế hoạch công tác năm 2021 của Chi cục.
          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang đánh giá cao những nổ lực và kết quả công tác của toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS TP Hà Tiên. Năm 2020 qua đi để lại cho chúng ta những bài học về thành công và chưa thành công; trên cơ sở đó Phó cục trưởng đề nghị năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên tiếp tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang giao, tiếp tục là đơn vị được xếp hạng A trong tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo đơn vị phải kiên quyết và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, có phương pháp làm việc năng động nhưng chắc chắn, quyết liệt, sâu sát, hiệu quả. Để triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác trong năm 2021 Phó Cục trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ phải tập trung lãnh đạo trong thời gian tới như sau:
         
Một là, sau khi có chương trình công tác trọng tâm của Cục THADS tỉnh Kiên Giang, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Hà Tiên phải ban hành ngay Kế hoạch công tác năm 2021 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, triển khai, tố chức thực hiện có hiệu quả tất cả các nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần tập trung rà soát lại tất cả các chỉ tiêu được giao…Rà soát xử lý kịp thời vật chứng theo quy định, tránh để xảy ra mất mát.
         
          - Hai là, Chi cục phải tăng cường phối hợp với các ngành ở địa phương TP Hà Tiên có liên quan trong công tác THADS, nhất là Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, Tài nguyên môi trường,…Để đẩy mạnh tiến độ thi hành những vụ khó khăn phức tạp. Chú ý thi hành nhanh nhất những vụ án lớn, có liên quan đến tín dụng ngân hàng.
          - Ba là, đối với những vụ đưa ra bán đấu giá cần xác định bán là phải giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá.
- Bốn là, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chấn chính kịp thời sai phạm của Chấp hành viên, công chức trong lực lượng THADS dẫn đến bồi thường Nhà nước.
Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Sáu là, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, Chấp hành viên; trong công việc phải chắc chắn đúng luật, ngay thẳng, kiên quyết, rõ ràng, sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp làm việc, nghiêm minh trong xử lý vi phạm, xây dựng Ngành THADS trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ THADS hết lòng phục vụ nhân dân.
 
           Cuối cùng, Phó Cục trưởng gửi lời chúc đến toàn thể công chức, người lao động trong năm 2021 sẽ đạt được nhiều thắng lợi trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung mà lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Cục THADS tỉnh giao. 

           Thay mặt Chi cục THADS TP Hà Tiên, đ/c Phạm Cao Đài - Chi cục trưởng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu và chỉ đạo của đồng chí Phó cục trưởng. Thời gian tới, đơn vị sẽ đưa vào Kế hoạch trọng tâm của Ngành và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021./.
                                                                                                                                                    
                                                                Nguyễn Thị Hồng Thắm 
                                               Thẩm tra viên - Chi cục THADS TP.Hà Tiên

Các tin đã đưa ngày: