Sign In

Huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo Thi hành án gắn với công tác Thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính 2019, triển khai nhiệm vụ 2020

01/01/2021

           Ngày 30/12/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết Ban Chỉ đạo Thi hành án gắn với công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hải Đảo, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban thi hành án dân sự huyện; đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo Văn phòng UBND huyện, các thành viên trong Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện cùng Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã tổ chức chỉ đạo quyết liệt và sát sao việc thực hiện nhiệm vụ của năm trên cơ sở bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do tình hình chung của tỉnh trước việc ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả thi hành án dân sự. Trước thực trạng trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã phát huy tinh thần chủ động bằng nhiều giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình dịch bệnh, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ bằng các biện pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn của năm.

Kết quả trong năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thực hiện đạt và vượt 2 chỉ tiêu trên giao. Thủ trưởng đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung vào công tác thi hành án, phân loại án, đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Các mặt công tác được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Cụ thể  Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019)

Về việc: Tổng số việc phải thi hành 1.814 việc; án có điều kiện thi hành 1.222 việc; án chưa có điều kiện thi hành 592 việc. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 996 việc đạt tỷ lệ 81,50%, vượt 1,50% (Chỉ tiêu trên giao 80%).  

- Về tiền: Tổng số tiền phải thi hành 276.665.534.000đ; có điều kiện thi hành 100.726.079.000đ, chưa có điều kiện thi hành 175.939.455.000đ. Trong số có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 47.369.686.000đ,  đạt tỷ lệ 47,01%, vượt 9,01% (Chỉ tiêu trên giao 38%).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang cho rằng, điểm sáng của Châu Thành trong công tác thi hành án dân sự năm 2020 là thực hiện tốt công tác “Dân Vận khéo”. Kết quả này có được bởi đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tiếp công dân, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ đề nghị thời gian tới, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện cần tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án. Tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác “Dân vận khéo”,  xây dựng đội ngũ cán bộ, chủ động và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban thi hành án dân sự huyện đã đánh giá cao những thành tích Chi Cục Thi hành án dân sự huyện đạt được trong năm 2020; qua đó góp phần tích cực vào việc tạo môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh năm 2021, cơ quan thi hành án dân sự huyện cần tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm thi hành án hiệu quả; tăng cường công tác rà soát, đôn đốc, xác minh, phân loại việc, tiền thi hành án đảm bảo chính xác, đúng quy định; làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động hòa giải trong thi hành án và có biện pháp cương quyết đối với những trường hợp cố tình chây ỳ không hợp tác thi hành án, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và các cá nhân cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện và tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2020.
Tin bài: Hoàn Trị
CC THADS huyện Châu Thành-KG

Các tin đã đưa ngày: