Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

10/03/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên ký kết Quy chế  phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Chiều ngày 05/3/2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên, trước sự chứng kiến của Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền PBGDPL giữa Phòng Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Chi Cục Thi hành án dân sự, Huyện đoàn, Hội Luật gia và Đài Truyền thanh - truyền hình huyện Than Uyên.
     Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), được sự quan tâm của Thủ trưởng các cơ quan. Sau thời gian chuẩn bị, chiều ngày 05/3/2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên, trước sự chứng kiến của Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền PBGDPL giữa Phòng Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Chi Cục Thi hành án dân sự, Huyện đoàn, Hội Luật gia và Đài Truyền thanh - truyền hình huyện Than Uyên.
 

(Đại diện lãnh đạo các cơ quan ký kết Quy chế)
 
     Quy chế phối hợp xây dựng nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, phục vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh - chính trị trên địa bàn huyện. Quy chế gồm 4 chương, 16 điều, trọng tâm là phối hợp tuyên truyền, PBGDPL về: Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
     Việc triển khai quy chế phối hợp hứa hẹn sẽ đưa công tác PBGDPL thực sự đi vào cuộc sống, ý thức, hành động của từng chủ thể trong toàn xã hội.
 

(Đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện chụp hình lưu niệm với các cơ quan ký kết Quy chế)
 

Tác giả ảnh: Nguyễn Mai Phương
Theo Chi cục THADS huyện Than Uyên

Các tin đã đưa ngày: