Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ tổ chức cưỡng chế giao đất tại Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

10/01/2023

Ngày 26/12/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với bà Tẩn A Lún, ở khu 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu để giao trả quyền sử dụng đất cho ông Phan Văn Thanh ở khu 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tham gia buổi cưỡng chế có các thành phần: Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, đại diện UBND thị trấn Sìn Hồ cùng các cơ quan, ban ngành liên quan.
Theo Bản án số 264/2022/DS-PT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 03/2021/DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu thì gia đình bà Tẩn A Lún, ông Tẩn Lao Sử phải tháo dỡ hàng rào, chấm dứt hành vi cản trở việc sử dụng đất của gia đình ông Phan Văn Thanh; trả lại cho ông Phan Văn Thanh 04 thửa đất số 901, 902, 905, 906, mỗi thửa đất có diện tích 140m², tổng diện tích 560m² đều thuộc tờ bản đồ số 18 tại địa chỉ khu 3, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Quá trình tổ chức thi hành án Chi cục THADS huyện Sìn Hồ đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu bà Tẩn A Lún tự nguyện Thi hành án nhưng bà Tẩn A Lún không tự nguyện thi hành.
Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tránh đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, Chi cục THADS huyện Sìn Hồ đã tổ chức cưỡng chế đối với bà Tẩn A Lún. Tại buổi cưỡng chế Chi cục THADS huyện Sìn Hồ cùng các cơ quan chuyên môn và Chính quyền địa phương đã thực hiện đo đạc, xác định vị trí, ranh giới của 04 thửa đất và tiến hành bàn giao cho người được thi hành án là ông Phan Văn Thanh.
Qúa trình tổ chức cưỡng chế được thực hiện nghiêm túc, theo đúng trình tự, tủ tục pháp luật quy định, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Buổi cưỡng chế đã thành công, thực hiện theo đúng quyết định của Bản án, qua đó đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được thực thi, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
 
 
 

Tác giả ảnh: Chu Gó Xè - Chi cục THADS huyện Sìn Hồ

Các tin đã đưa ngày: