Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

11/08/2023

Cục thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Thực hiện công tác kiện toàn cán bộ lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu; Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-BTP ngày 25/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tiếp nhận và bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên trung cấp; Quyết định số 721/QĐ-TCTHADS ngày 26/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo; Quyết định số 903-QĐ/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ. Theo đó, đồng chí Phạm Văn Hiển, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên trung cấp và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu kể từ ngày 01/8/2023.

Thừa ủy quyền của Tổng cục Thi hành án dân sự, chiều ngày 11 tháng 8 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó cục trưởng đối với đồng chí Phạm Văn Hiển.
Dự buổi Lễ công bố có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh. Về phía các cơ quan phối hợp có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trực thuộc, cùng toàn thể công chức, người lao động.

Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Văn Hiển

Sau khi công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí tân Phó cục trưởng Phạm Văn Hiển. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Tống Thanh Hải thay mặt Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Phạm Văn Hiển được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu. Đồng chí đề nghị đồng chí Hiển trên cương vị công tác mới luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực bám sát cơ sở để tích lũy kinh nghiệm công tác; nhanh chóng tiếp cận công tác thi hành án dân sự, có nhiều đóng góp để xây dựng tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cũng như nhiệm vụ chung của Tổng cục Thi hành án dân sự và của tỉnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đồng chí trong tập thể lãnh đạo, các phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo mọi điều kiện, cộng tác, giúp đỡ để đồng chí Phạm Văn Hiển hoàn thành xuất sắc trọng trách, nhiệm vụ được giao.
 

Đồng chí Trần Công Hướng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu phát biểu giao nhiệm vụ
 
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Công Hướng, Cục trưởng đề nghị đồng chí tân Phó Cục trưởng Phạm Văn Hiển cùng tập thể Lãnh đạo Cục lãnh hội sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tống Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để xây dựng tập thể Lãnh đạo Cục đoàn kết, gắn bó, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành. Đặc biệt là phải gương mẫu trong công tác cũng như trong sinh hoạt, làm tốt vai trò tham mưu cho Cục trưởng với tư cách là Phó cục trưởng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cùng tập thể Lãnh đạo Cục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS, xây dựng Cục THADS tỉnh Lai Châu thực sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như yêu cầu của Đảng và Nhà nước về công tác THADS. Tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực, sở trường ở vị trí công tác mới, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quyết định phân công công tác trong tập thể Lãnh đạo Cục, nhanh chóng nắm bắt công việc của lĩnh vực, đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách, nhất là các nhóm công việc trọng tâm hoặc tiến độ giải quyết công việc còn chậm, hiệu quả chưa cao để cùng tập thể lãnh đạo Cục tiếp tục chỉ đạo giải quyết, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 và những năm tiếp theo. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cơ quan liên quan trong công tác Thi hành án dân sự tại địa phương trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, tham mưu cho Cục trưởng kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 

Đồng chí tân Phó Cục trưởng Phạm Văn Hiển phát biểu nhận nhiệm vụ
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Văn Hiển, tân Phó cục trưởng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và cảm ơn sâu sắc đối với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự đã tin tưởng, quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lai Châu. Bản thân đồng chí nhận nhiệm vụ trong điều kiện chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác THADS, trong khi đó, Thi hành án dân sự là công việc hết sức khó khăn phức tạp, do vậy đồng chí hứa sẽ nỗ lực, cố gắng, tiếp cận nắm bắt sâu sát tình hình, tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cục THADS tỉnh; không ngừng học tập, rèn luyện, nêu cao ý thức, trách nhiệm; góp phần cùng công chức, người lao động ngành THADS tỉnh hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục THADS cùng các sở, ban, ngành hữu quan trong tỉnh và sự giúp đỡ của đồng chí Cục trưởng, sự đồng tâm, nhất trí của công chức, người lao động ngành THADS trong toàn tỉnh, để công tác THADS tỉnh nhà có bước phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo; nhằm đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và của cả nước.
Tại buổi Lễ, các cơ quan, ban, ngành phối hợp tại địa phương cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng đồng chí tân Phó Cục trưởng Phạm Văn Hiển.
 
Ảnh các cơ quan tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Phó Cục trưởng Phạm Văn Hiển
  
 
 

 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: